Vai Evaņģēlijs ir aicinājums kļūt par mācekli? Cilvēki par to daudz strīdas. Ir skaidrs viens, Jēzus neaicina cilvēkus nest savu krustu, kamēr viņi nav atraduši pestīšanu un spēku pie Viņa krusta. Mēs nesaņemam pestīšanu, aizliedzot sevi vai nesot savu krustu. Mēs esam glābti ar Jēzus Kristus aizstājošās nāves glābjošo spēku, līdzīgi kā noziedznieks, kurš vērsās pie Kunga, mirstot pie krusta Viņam blakus. Protams, mēs vēlamies, lai daudzi kļūtu par mācekļiem un ņemtu krustu uz sevi. Bet sākumā viņiem jāmeklē patvērums pie Kristus krusta.
Kristus krusts sastāv no divām sijām, vienas vertikālās un vienas horizontālās. Šīs sakrustotās sijas ir divkāršs simbols – cilvēciskās ciešanas un dievišķā pestīšana. Horizontālā sija ir kā mīnusa zīme. Tas trāpīgi atspoguļo cilvēces vēsturi. Mēs piedzimstam ar mīnusu, ar deficītu, ar iekšēju tukšumu. Kaut kā trūkst, un cilvēkiem nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir. Viņi runā par patiesības meklējumiem, taču viņi pat nezina, kas ir patiesība.
Tad atnāca Jēzus. Sija tika novietota vertikāli uz kalna ārpus Jeruzalemes, kas pārrāva mūsu mīnusa zīmi. Pie tās karājās Jēzus un pārvērta mūsu mīnusu plusā. Romieši krustu uzskatīja tikai par soda izpildes instrumentu. Bet patiesībā, tā bija Dieva plusa zīme cilvēcei, kas bija mīnusa gūstā.
Paskaties vēlreiz uz krustu, un tu ieraudzīsi vēl vairāk, kā plusu. Tā ir reizināšanas zīme. “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” (Jāņa 10:10). Apustulis Pēteris rakstīja: “…žēlastība un miers lai jums ir bagātīgi” (1.Pētera 1:2).
Šī iemesla dēļ mums jāsludina šis brīnišķīgais Evaņģēlijs.
Paskatīsimies, ko Glābējs Jēzus pārvērš par pretējo. No mīnusa Jēzus dara plusu; zaudējumu Viņš pārvērš ieguvumā; no nulles – skaitli; no negatīvā – pozitīvu; no nakts – dienu; no naida – mīlestību; no verdzības – brīvību; no neveiksmes – panākumus; no slimībām – veselību, no nespēka – spēku; no netaisnības – taisnību… Kāds Evaņģēlijs! Slava Dievam!
Vislielākā lieta šeit uz zemes ir labās vēsts pasludināšana. Un pasaulei nevajag neko vairāk kā šīs vēsts sludināšanu.
Reinhards Bonke