Lai lūgtu, jums nav jāatrodas noteiktā vietā vai jāieņem noteikta poza. Ja jūs nevarat atrast nošķirtu vietu, tad varat arī lūgt domās. Jūs varat lūgt ceļā uz darbu. Pats galvenais – lūdziet.
Necentieties iemācīties no galvas lūgšanu frāzes vai lasīt pierakstītas lūgšanas. Labākā lūgšana nāk no sirds. Mateja evaņģēlijā ir pāris svarīgas lūgšanas stundas, ieskaitot “Mūsu Tēvs” (Mateja 6:5-15).
Ir laiks, kad ir jāapvienojas ar citiem kristiešiem kopējā lūgšanā (Mateja 18:19-20). Pirmie kristieši bija “vienprātībā lūgšanās” (Apustuļu darbi 1:14; 2:42-47; 4:24).
Atrodiet iespēju, laiku un vietu, lai izstrādātu ieradumu lūgt katru dienu. Nerunājiet tukšus vārdus. Lūdziet to, ko jūs gaidāt saņemt. Dievs vēlas atbildēt uz lūgšanām.
“Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta. Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši” (1.Jāņa 5:14-15).
Tāpat arī jūs sastapsieties ar šķēršļiem lūgšanā. Cilvēki un velns mēģinās jūs apbēdināt. Bet jūs, lūdzot, ticiet tam, ka saņemsiet to, ko esat lūguši, un TAS ATNĀKS PIE JUMS (Marka 11:24).
Paziņojiet par savām tiesībām uz atbildi un “turpiniet labo ticības cīņu” (1.Timoteja 6:12). Ticiet, ka atbilde atnāks, jo tā ir garantēta:
1)Dieva apsolījumos;
2)Jēzus vārda autoritātē;
3)Svētā gara spēkā.
Jūs un Dievs kopā esat spējīgi radīt brīnumus. Ar Dievu jūs esat stiprāki par velnu. “Viss ir iespējams tam, kas tic” (Marka 9:23).
Iepazīstiet prieku Dieva Vārda pielietošanā praksē, un jūs personīgi pārliecināsieties par to, ka Viņš atnesīs rezultātus.
Katru dienu sarunājieties ar Dievu.
T.L.Osborns