“Bet piemini To Kungu, savu Dievu, ka Viņš ir tas, kas dod tev spēku iemantot bagātību, lai apstiprinātu Savu derību…” (5.Mozus 8:18).
Kāpēc Dievs dod labklājību Savai tautai? Vai tā dēļ, lai mēs varētu skatīties televizoru ar pašu lielāko ekrānu? Vai, lai mēs varētu nopirkt labākās mājas un pašas dārgākās mašīnas?
Dieva derības apstiprināšana uz zemes un palīdzība trūkumcietējiem: lūk kādi ir Dieva mērķi labklājībai!
Daži cilvēki man ir teikuši: “Ziniet, brāli Koplend, Jēzus kalpošana bija nabadzīga, un nekas, Viņš pie tā visa labi jutās”. Tas vienkārši ir smieklīgi. Visā Vecajā Derībā Dievs sola materiālās svētības ikvienam, kas staigās Viņa priekšā nevainojami un taisnīgi. Ja Dievs nebūtu svētījis Jēzu finansiālajā jomā, tad ar to Viņš būtu pārkāpis Savu Vārdu.
Jēzus nekad necentās celt Sev kaut kādu pasaules impēriju. Bet tas nenozīmē, ka Viņš bija nabags. Tas nozīmē, ka Viņš bija pats lielākais devējs uz šīs zemes – un mums ir laiks sekot Viņa piemēram.
Ja mēs sāksim dot, ja mēs sāksim piedalīties cilvēku finansiālajās vajadzībās, tad mums būs daudz vieglāk iekarot viņu sirdis.
Kā jūs domājat, kas notiks ar to cilvēku sirdīm, kas mirst no bada, ja jūs atsūtīsiet viņiem milzīgu transporta lidmašīnu, kas pilna ar ēdienu, apģērbu un medicīniskām vajadzībām Jēzus un Viņa mīlestībās vārdā? Šo cilvēku sirdis kļūs mīkstākas! Viņi būs atvērti tam, lai dzirdētu jūsu stāstu par Jēzu.
Neļaujiet nevienam jums teikt, ka labklājība ir slikta. Tieši otrādi, ir slikti neuzplaukt laikā, kad šis uzplaukums var palīdzēt miljoniem cilvēku aiziet uz debesīm, nevis uz elli.
Aizmirstiet par savām sīkajām vajadzībām. Paskatieties nedaudz tālāk un sāciet domāt par to, kā piepildīt kāda cita vajadzības, par to, kā nostiprināt un izpildīt Dieva derību uz zemes. Stingri stāviet ticībā un sagatavojieties baudīt lielu uzplaukumu.
Kenets Koplends