Ir laiks izārdīt mītu par to, ka Dievs kaut ko aiztur vai kaut ko nedod cilvēkiem, ka Viņš cenšas aizturēt šo spēku un varu, ka Viņš negrib izdziedināt slimos. Tieši otrādi, no Rakstu vietām mēs redzam, ka Viņš cenšas atdot to cilvēkiem, nodot šo varu citiem, lai katrs kristietis kļūtu par darītāju, lai katrs kristietis ietu un dziedinātu slimos, augšāmceltu mirušos un sludinātu Evaņģēliju. Tā ir Viņa griba priekš katra no mums. Viņš to ir aicinājis darīt. Skatoties uz patreizējo “pieckārtīgo” kalpošanu, daudzi domā, ka tikai daži tam ir aicināti – tikai daži var sludināt, bet vairākumam (mums ar jums) ir jāsēž draudzē un jāklausās, bet tas ne pavisam ir tā. Jaunajā Derībā – Svētais Gars jūs pamudina uz kaut ko, dod jums vēlēšanos un domas. Draudzēm ir jāpārstāj būt vienkārši draudzēm, tām ir jākļūst par skolām, apmācību centriem. Cilvēkiem nevajadzētu braukt prom no draudzes, lai iestātos Bībeles skolā, kur tos varētu apmācīt. Agrāk nekā tāda nebija. Jaunās Derības laikā cilvēki, kuri gribēja iemācīties, tikai retos gadījumos ceļoja ar apustuļiem, visbiežāk viņi palika savas sapulces iekšienē un saņēma apmācību tieši uz vietas. Draudzei nav jābūt interešu grupai, lai tā svētītu tikai draudzes locekļus. Mēs nepulcēsimies kopā, lai vienkārši pasēdētu un baudītu dzīvi. Mēs – armija, un mēs darīsim visu, lai iznīcinātu velna darbus tur, kur mēs atrodamies, lai virzītu mūsu Valstību uz priekšu. Tāda bija Kristus ideja. Mēs audzināsim darītājus un sūtīsim tos tālāk. Karijs Bleiks