Šis materiāls satur panorāmas redzējumu, kuru es saņēmu 1995.gada sākumā. Ir pilnīgi acīmredzams, ka tas tiek dots alegorijas formā, kā vairākums vīzijas un sapņu. Es pacentos pēc iespējas precīzāk nodot to, ko patiesībā redzēju un sajutu.
Manā priekšā parādījās dēmoniskā armija tik milzīgos apmēros, ka tai nevarēja redzēt ne galu ne malu. Tā sastāvēja no atsevišķām divīzijām, kur katrai no tām bija savs karogs. Priekšpulks un daudz varenākas divīzijas bija Lepnums, Paštaisnība, Respektablums, Ambiciozitāte un Netaisna Tiesa. Bet skaitliskuma ziņā pati lielākā divīzija bija vārdā Skaudība. Šīs milzīgās armijas virsaitis bija pats Brāļu Apsūdzētājs. Es zinu, ka ārpus manas vīzijas robežām atradās vēl vairāk ļaunuma divīzijas. Tas, ko es ieraudzīju, bija tikai baismīgi elles priekšpulki, kuri bija izlaisti pret draudzi.
Šai armijai bija ieroči, kur katram no tiem bija sava nozīme: zobeni – Iebiedēšana, šķēpi – Nodevība, bultas – Apvainojumi, Baumas, Neslavas un Piekasīšanās. Izlūki, kuri bija apvienojušies nelielās dēmonu grupās, kuru vārdi bija: Atstumtība, Rūgtums, Nepacietība, Nepiedošana un Iekāre, tika sūtīti šai armijai pa priekšu, lai veiktu sagatavi galvenajam uzbrukumam. Savā sirdī es zināju, ka draudze vēl nekad nebija satikusies ar kaut ko līdzīgu.
Šīs armijas galvenais uzdevums bija sadalīšanas darbs. Tā bija sūtīta uzbrukt katram savstarpējo attiecību līmenim: starp draudzēm, starp mācītājiem un viņu ganāmpulkiem, starp vīriem un sievām, starp vecākiem un bērniem, un pat starp pašiem bērniem. Izlūkiem bija jānoskaidro tās vājās vietas draudzēs, ģimenēs, tāpat arī atsevišķās personībās, kur ir atstumtības, rūgtuma, iekāres un citas izpausmes, lai pārējās divīzijas varētu uzbrukt šīm vietām.
Pati šokējošākā šīs vīzijas daļa bija tā, ka šie pulki brauca nevis zirgiem virsū, bet uz kristiešiem! Vairākums no viņiem bija labi apģērbti, respektabli un pēc izskata likās izsmalcināti un izglītoti. Tie bija tādi kristieši, kuri sevi atvēra tumsas spēkiem tādā līmenī, ka ienaidnieks spēja ar vieglumu izmantot viņus tajā laikā, kad viņi domāja, ka viņus lieto Dievs. Zinot par to, ka nams, kas ir sašķelts sevī iekšienē, nevar pastāvēt, Apsūdzētājs un viņa armija bija mērķtiecīgi uz to, lai radītu draudzē tādu šķelšanos, kā rezultātā tā pilnībā atkristu no žēlastības.
Riks Džoiners