Šajās pēdējās dienās kādi teiks: “Kur ir Viņa atnākšanas zīme?” Bet Viņš nāk! Viņš vēlas satikt gatavus ļaudis, bet vienīgais veids sagatavot sevi Viņa atnākšanai – būt piepildītam ar Svēto Garu.
“Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēlis pār savu saimi tiem dot barību savā laikā? Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām” (Mateja 24:45-46).
Jums ir jādzīvo tā, it kā jūs šodien gaidītu Jēzus Kristus atnākšanu, nevis domāt, ka Viņš atnāks vēl pēc simts gadiem. Ir arī tādi, kuri paziņo: “Mēs nesūtīsim savus bērnus mācīties koledžās, jo drīz nāks Jēzus”, “Mēs neprecēsimies, jo drīz nāks Jēzus”, “Mēs nepirksim māju, jo drīz nāks Jēzus”.
Nē, jums ir jādzīvo, kā parasti, plānojot visu nepieciešamo. Bet esiet gatavi. Viņš var atnākt jebkurā brīdī.
Ja jūs vēl neesat gatavi, tad jums būtu labāk sagatavoties. Vienmēr esiet gatavi sludināt, lūgt, liecināt, esiet gatavi mirt un satikties ar Dievu.
Ir pienācis laiks. Dievs runā draudzei: “nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas” (Ebrejiem 12:1) un būt gataviem satikties ar Kungu. Mums ir jāsagatavo savas sirdis, iekšējais cilvēks. Dieva ļaudīm ir jāveic izrāviens savā garā, savā dvēselē, savā miesā. Pārāk ilgi velnam ir izdevies draudzi turēt nebrīvē. Kad Dievs dod Svētā Gara eļļu, tā nolaižas pār jums kā liesmojoša uguns. Tas Kungs tevi aizdedzinās. Jūs dosieties pa visu zemi, veidojot ceļu Svētajam Garam.
Ja jūs atverat savu sirdi Kungam Jēzum Kristum un klausāties Svētā Gara balsī, Viņš sūtīs Savu uguni, lai kur jūs atrastos. Viņa uguns izies cauri jūsu pilsētai un jūsu zemei. Viņš mājos pakalnos un līdzenumos. Tas iedegsies uz ceļiem un takām. Atmoda izplatīsies kā varena uguns, un visi redzēs Dieva godību!
Rodnijs Hovards-Brauns