Par cik mēs dzīvojam pasaulē, ierobežotā laikā un telpā, mums ne vienmēr iepriekš ir zināms tas, kādas briesmas vai nelaimes mūs gaida. Taču Bībelē Dievs saka, ka Viņš zina mūsu vājās vietas, un tāpēc Svētais Gars palīdz mums lūgt mēlēs. Turklāt Viņš mūs izglābj no nezināmām briesmām un dod mums spēju pārvarēt visas dzīves nepatikšanas, būdams mūsu Izpircējs. Kad Svētais Gars darbojas mūsu sirdīs, uzstājīgi pamudinot mūs lūgt, tas mūs var ievest sajukumā, par cik mēs nezinām, par ko lūgt; bet tie, kuri nopietni lūdz mēlēs, var būt pārliecināti, ka tas ir Svētais Gars, kas lūdz car viņiem par konkrētu neatliekamu vajadzību. Šajā kontekstā lūgšana mēlēs ir auglīga un prieka pilna.
Viena mūsu māsa, kas ir mājas grupas vadītāja, gāja reiz pa Seulas centru, kad pēkšņi sajuta, ka viņai steidzami ir jālūdz. Viņa uzreiz apstājās un, nokrītot ceļos, sāka lūgt mēlēs, pat nenojaušot iemeslu, kurš tik uzstājīgi pamudināja viņu uz to. Kad pēc kaut kāda laika lūgšanas nasta pazuda un sirdi piepildīja prieks, viņa pēkšņi atskārta, ka liels pūlis viņu ieskāva, kā vidū stāvēja policists. Viņš stingri norāja to: “Ja jums ir jālūdz, dariet to draudzē, nevis ielas vidū, kur jūs traucējat kājāmgājējiem”.
Pēc sapulces šī māsa atgriezās mājās un atrada, ka viņās mājā bija pilnīga nekārtība. Kāds uzlauza viņas mājas durvis un izmētāja visas lietas pa grīdu. Viņa uzreiz iedomājās par savām zelta rotaslietām, bankas čekiem un naudu, kuras viņa atstāja vienā no atvilktnēm. Zinot, ka viņas vīrs nemitīgi viņai to pārmetīs, viņa aizskrēja uz savu istabu un atrada, ka viss ir viņas istabā, un īpaši bija tas, kas visas lietas no šīs atvilktnes bija izmētātas. Bet tās dārglietas un nauda palika tajā pašā stāvoklī, kā viņa tos atstāja. Viņa bija pārsteigta! Tajā brīdī, kad zaglis rakņājās šajā atvilktnē, Svētais Gars pamudināja viņu lūgt un zagļa acis nepamanīja vērtīgās lietas. Šis gadījums kļuva par varenu zīmi viņas neticīgajam vīram. Pēc tam viņš pieņēma Jēzu Kristu un devās uz Bībeles skolu. Šodien viņš ir viens no mūsu kalpotājiem. Patiesībā, lūgšana mēlēs, kā Gars mums dod izjust, ir liela palīdzība mūsu kristīgajā izaugsmē.
Lūgšana mēlēs mūs ved daudz dziļākā Dieva žēlastības mīlestībā un rūpēs. Lūgšana mēlēs patiešām ir Dieva svētība, kura papildina mūsu trūkumus mūsu lūgšanā. Tāpēc ir ļoti pareizi meklēt to, lai būtu piepildīti ar Svēto Garu un saņemtu runāšanu citās mēlēs!
Jongi Čo