Neatkarīgi no tā, cik liela ir mūsu vēlēšanās efektīvi lūgt, ja mēs nezinām kā lūgt, tad nespēsim dziļi lūgt un nevarēsim pavadīt ilgas stundas lūgšanās. Taču, ja mums ir zināmi daudzi lūgšanu veidi, tad ar to palīdzību mēs varēsim veiksmīgi palielināt savu lūgšanu laiku līdz 30 minūtēm, vienai stundai, divām un pat trīs stundām. Šodien notiek pieaugoša kustība visā pasaulē, kā nekad iepriekš, pamudinot kristiešus uz lūgšanu. Un šajā jaunajā lūgšanu ērā mums, kristiešiem, ir jāzina, kā lūgt efektīvi. Un mums ir jābūt spējīgiem padalīties ar citiem cilvēkiem un nodot viņiem mūsu zināšanas par to, kā lūgt!
Mēs varēsim iznīcināt velna cietokšņus un dzīvot uzvarošu dzīvi. Dzīvojot šajā pasaulē, mums ir jācīnās ar sātana kārdinājumiem un paralēli tiem, jāpaplašina Debesu valstība, iekarojot priekš tās dvēseles. Bez lūgšanas mēs to nespēsim izdarīt! Lūgšana – tas ir varens darbs, kas dots ticīgajiem, lai iznīcinātu velna cietokšņus. Lūk, kāpēc sātans visādi liek šķēršļus kristiešiem tajā, lai viņi sāktu lūgt, un ar visu savu spēku attur tos, kuri jau lūdz. Bet ja mēs lūgsim, mēs piedzīvosim varenu Dieva atmodu un godību, kā individuāli, tā arī mūsu draudzēs.
Kristiešiem prioritāte numur viens ir lūgšana! Numur divi ir LŪGŠANA! Un numur trīs ir LŪGŠANA!
Kristietis, kurš lūdz, nevar tikt uzvarēts! Draudze, kura lūdz, visu laiku augs un augs! Nācija un tās sabiedrība, kura lūdz, pilnīgi noteikti būs uzplaukusi!
Vienmēr lūgsim par to, lai mūsu Debesu Tēva griba piepildās!
Jongi Čo