Dieva Vārds priekš mums ir vadlīnija un kritērijs.
Mēs nekad nenoiesim no ceļa, ja vienmēr visu izmērīsim ar Dieva Vārdu. Maldīšanās un kulti sākas tad, kad kāds nepieņem pareizu Dieva Vārda mācību un saka: “Dievs man pateica kaut ko īpašu. Viņš man deva īpašu atklāsmi” vai tā vietā, lai balstītu teoloģiju, domāšanu vai rīcību uz Vārdu, paziņo: “Es domāju tā vai tā…”
Dieva Vārds vienmēr ir pareizs un mums ir jāceļ sava dzīve uz tā. Nav svarīgi, ko var mācīt cilvēks. Ja viņa mācība ir pretrunā Dieva Vārdam, tad maldās viņš, bet ne Bībele. Ja draudze vai denominācija māca to, kas ir pretrunā mūžīgajam Dieva Vārdam, tā atrodas maldos, bet ne Bībele.
Došu piemērus lūgšanai Garā.
Ja mēs salīdzināmies ar Dieva Vārdu, mūsu lūgšana Dieva Garā būs skaidra, pareiza, spēcīga un efektīva. Tu vari pilnībā paļauties uz šo patiesību: Dieva Vārds un Dieva Gars vienmēr atrodas vienotībā viens ar otru – vienmēr. Viņi nekad nebūs pretrunā viens otram, jo Dieva Vārds un Dieva Gars – viens. Tie darbojas kopā un nav atdalāmi. Svētais Gars Jāņa evaņģēlijā 14:17 tiek aprakstīts kā “Patiesības Gars, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos”.
Tie abi ir mīlestības, svētību un spēka ieroči. Tāpēc, lūdzot garā, mēs lūdzam Dieva Vārdā, caur Dieva Vārdu un izpildām Dieva Vārdu.
Lūgšana Garā – neatņemama Dieva Vārda daļa, tāpēc es tam piekrītu, par cik lūgšana Garā vienmēr pagodina Dievu. Vienmēr.
Kāpēc ir jālūdz Garā?
“Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēj izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva Gars” (1.Korintiešiem 2:11). Lūk atbilde. Mums ir vajadzīga informācija par to, kā lūgt, bet to mēs varam uzzināt tikai ar Dieva Gara palīdzību. Dieva Gars – paša Dieva dievišķā vēsts. Kad mēs zinām Dieva nodomus par kaut ko – jo īpaši, par Viņa gribu mūsu dzīvēm – tad mēs varam priecīgi, ar gaidīšanu, laimīgi dzīvot un augt vienotībā ar Viņu. Varam lūgt par citiem, ar tādām zināšanām, kādas nav bijušas nekad agrāk.
Mans draugs, ja tu nekad neesi piedzīvojis atbrīvošanu, zināšanas, spēku, satriecošu mieru, kas atnāk ar Svētā Gara palīdzību, es uzstājīgi tev iesaku atvērties Viņam un paprasīt Viņam paņemt tavu dzīvi un lūgšanu. Kad tu paklausīsi manam padomam, tu būsi pārsteigts par to, kā vispār iepriekš varēji iztikt bez tā.
Lesters Samrels