Nav iespējams virzīties Dieva svaidījumā, ja mūs nevada atklāsme. Ja iegūst zināšanas un padalās ar tām, iegūst no tām prieku un atdot tās, dzird un nodot citiem, tad tās iesakņojas mūsos un kļūs mūsu. Savādāk, tās ir kā miris koks vai sastāvējies ūdens, vai arī sausa sēkla. Mateja evaņģēlijā (5-7) Jēzus runā Kalna sprediķi. Taču astotās nodaļas sākumā mēs redzam, kā Viņš paveic brīnumus un uzskatāmi demonstrē to, ko Viņš mācīja. Jūs būtu ļoti pārsteigti, redzot, kas varēja notikt, ja jūs būtu uzlikuši rokas, pasludinot Dieva Vārdu, kas dzīvo jūsos. Cilvēki var saņemt dziedināšanu, atbrīvošanu un atjaunošanu, jo mēs staigājam tajā pašā svaidījumā, kādā Jēzus staigāja. Vai mēs varam atbildēt uz Dieva aicinājumu, kā Jesaja: “Es esmu še, sūti mani” (Jesajas 6:8)? “Kungs, es atdodu sevi Tev (savu miesu) labprātīgi, lai sludinātu pazudušajiem, iedvesmotu apspiestās sirdis, izdziedinātu slimos un atbrīvotu tos, kuri cieš. Kungs, es kalpošu Tev. Sūti mani!”
Jautāšu jums vēlreiz: ja Kungs jūs aicinātu, vai jūs viņam tā atbildētu?
Dievs jums met izaicinājumu. Atkārtojiet šo lūgšanu balsī:
Es esmu ticīgs kristietis, un Jēzus ir mans Kungs. Es ticu, ka Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem. Viņš garantē, ka izpildīs Savu apsolījumu, un man būs Viņa pārdabiskais spēks, jo Jēzus ir augšāmcēlies manī. Svētais Gars mani ir svaidījis ar spēku no augšienes, lai es ticētu, ka viss ir iespējams. Jēzus ir daudz lielāks, kā jebkura problēma vai pārbaudījums. Viņš dzīvo manī, un spēks, kas Viņu augšāmcēla no mirušajiem, strādā manā dzīvē, kamēr es runāju. Velns to zina un nespēj neko izdarīt. Jēzu, tu publiski pazemoji ienaidnieku un izārdīji viņa darbus. Tagad Tu dzīvo manī, dodot man Savu žēlastību, lai es varētu piedzīvot Tavu spēku, izdziedināt slimos, atbrīvot saistītos, paveikt brīnumus un zīmes Tavā vārdā un sludināt Evaņģēliju visām tautām. Kamēr dvaša ir manī, lieto mani tur, kur es varu turpināt Tavu kalpošanu. Amen.
Gilermo Maldonado