Tāpat kā mēs nevaram pastāvīgi izpildīt visus Dieva principus un likumus, tieši tāpat mēs neesam spējīgi staigāt mīlestībā bez Viņa pārdabiskā spēka. Paldies Dievam par Svēto Garu! Bībele mums saka, ka viens no Svētā Gara dievišķajiem mērķiem ir piepildīt mūsu sirdis ar Dieva mīlestību, lai mēs spētu izpaust šo mīlestību attiecībā uz citiem cilvēkiem.

Vēstulē Romiešiem 5:1-5 Pāvils apraksta, kā darbojas šis princips: “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība – pastāvību, pastāvība – cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots”.

Dievs mūs ir apveltījis ar neierobežotu dievišķo spēju mīlēt, bet mums ir jāpieliek piepūle, lai attīstītu sevī šo mīlestību, atbrīvot to no savas sirds un visu laiku staigāt tajā. Mīlēt – tas ir lēmums, kuru mēs pieņemam pēc savas brīvās gribas. Daudzi cilvēki gaida, kad viņu dzīvēs notiks kaut kas, kam pateicoties viņi automātiski sajutīs lielāku mīlestību pret saviem tuvajiem; bet pēc tam, kā viņiem liekas, viņi vieglāk un vairāk izpaudīs šīs jūtas visas savas dzīves garumā. Bet viss notiek nepavisam tā! Jēzus Kristus mīlestība mūs pēkšņi nesagrābs tādā mērā, ka mēs pārvērtīsimies par eņģeļiem līdzīgiem radījumiem, kuri iet pa dzīvi ar brīnišķīgiem smaidiem sejā un lielisku attieksmi sirdī.

Lieta ir tajā, ka visbiežāk pats lielākais upuris priekš mums, kļūst lēmums mīlēt. Mums katram mīlestība pieprasa, lai mēs pienaglotu savu gribu pie krusta un pakļautos Dieva bauslim mīlēt, neatkarīgi no cilvēku rakstura, ar kuriem mēs saskaramies, neatkarīgi no mūsu sajūtām, kuras mēs izjūtam tajā vai citā brīdī, neatkarīgi no apstākļiem. Bet kad mēs nolemsim dzīvot “agapes” dzīvi un atteikties no vecā dzīves veida “es – vispirms”, cauri visai mūsu būtībai sāks izlieties neviltots prieks un Dieva mīlestības spēks. Dieva atbrīvotā mīlestība ne tikai pārveidos mūsu dzīvi, bet arī to dzīves, ar kuriem mēs saskaramies. Tādā veidā, mēs kļūsim par līgavu, kuru lukturi spīdēs no Viņa godības!

T.D.Džeiks