Šis redzējums tika dots tā dēļ, lai uzmundrinātu un sagatavotu tos, kas būs darītāji šajā lielajā darbā. Tas ietver sevī dažus notikumus baznīcā un pasaulē, kas saistīti ar šo sagatavošanu. Par tiem tiek runāts tāpēc, ka šī informācija ir nepieciešama draudzei tās uzdevuma izpildīšanai, nevis emociju sakāpināšanai. Ir laiks mosties, būt skaidrā garā un pilnībā veltīt sevi mērķu sasniegšanai, kuriem mēs esam aicināti. “…Un Viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts” (2.Korintiešiem 5:15). Tagad ir pienācis laiks mums visiem sākt dzīvot sava aicinājuma cienīgi.
Katram ticīgajam ir savs īpašais uzdevums. Mēs visi tikām aicināti ar noteiktu mērķi. Kungs vēlas, lai katrs, kura vārds ir ierakstīts Viņa dzīvības grāmatā, ieraudzītu, ka viņa vārds tur ir ierakstīts un zinātu, ka Kungs viņu pazīst, un skaidri saprastu Viņa plānu savai dzīvei. Gaidāmajās dienās tiks sasaukta armija, pati varenākā kāda jebkad ir bijusi. Šī armija nebūs apbruņota ar šautenēm un zobeniem, tomēr neviens debesu vai zemes spēks to nespēs pārvarēt. Tās komandas sastāvs būs nešķirams un reizēm neredzams, bet nevienai cilvēciskajai organizācijai nekad nav bijusi tāda disciplīna un izlēmība. Pats Kungs ir ierakstījis karavīru vārdus šīs armijas sastāvā; Viņš tos trenēs un vadīs tos. Kad cīņa sāks izvērsties, šīs armijas locekļi, kas ir neatlaidīgi savā apņēmībā un stingrībā, virzīsies pilnīgā kārtībā, nenovirzoties no sava ceļa. Mazākajam no šiem karotājiem būs vairāk spēka, kā pašam lielākajam no ienaidniekiem. Tā ir Dieva armija, kas atvērta praviešiem un vīzijām, kura drīzumā kļūs par realitāti.
Lai piedalītos šajā armijā, būs nepieciešama tāda apmācība un garīga disciplīna, kas pārspēj fizisko un prāta sagatavotību, kas nepieciešams atsevišķām militārām vienībām.
Riks Džoiners