Pāvils teica korintiešiem: “Dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgajām dāvanām, sevišķi lai jūs varētu pravietot” (1.Korintiešiem 14:1). Bez mīlestības, izpratnes un atklāsmes nav iespējams nekas. Mums ir jābūt mīlestībai. Un vienmēr jāslāpst pēc garīgām dāvanām, īpaši pēc pravietošanas dāvanas. Daži kalpotāji apmaldās, kad cenšas atrast izeju paši. Viņu kalpošana beidzas ar neveiksmi. Melīgas mācības ir ielaidušas savas saknes reliģiozā dvēselē, kas runā par to, ka ticīgajam ir jāsasniedz noteikts pilnības līmenis, pirms Kungs to varēs lietot. Ja ne šis gadījums, tad nebūtu Vasarsvētku dienas un nebūtu draudzes. Dažus no lielākajiem ticības aktiem ir veikuši jaunie ticīgie. Vairākums ticīgo runā par to, ko viņi darīs savā dzīvē un kurus viņi atvedīs pie Dieva pirmos divus gadus pēc tam, kad paši atgriezušies. Pēc tam lielākā daļa kristiešu kļūst pārāk “pieauguši”, lai liecinātu. Kad mēs pārstājam liecināt – tas nenotiek mūsu brieduma dēļ, bet gan inerces dēļ. Uz Kungu neatstāj iespaidu tas, cik ilgi mēs lasām Bībeli, cik daudz mēs zinām, vai cik bieži mēs lūdzam. Nav nozīmes, vai mēs Kungu pazīstam 20 gadus vai 20 dienas. Vienīgais, kas Dievam ir svarīgs – mums ir jāpaliek Viņa Dēlā. Viņa Dēls atnāca izglābt visus apmaldījušos. Īsts garīgs briedums – tā ir dzīvība, kas cieši saistīta ar Kristu, Viņa plāniem. Kungs atrodas mūsu sirdīs caur Svēto Garu. Viņš runā, ka sātans apmelo taisnos Dieva priekšā dienām un naktīm (Atklāsmes 12:10). Tas runā par pastāvīgiem meliem, kas atnāk katra ticīgā sirdī. Melus un apsūdzību mūsu sirdīs ir jānomaina pret Glābēju. Mūsu motīvi šodien var būt labi, bet rīt – briesmīgi. Ja mēs vadīsimies izejot no saviem motīviem, mēs vienmēr būsim apjukuši un apmulsuši. “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Jeremijas 17:9). Mūsu sirdīm nevajadzētu valdīt pār mums, bet tikai Dieva Garam un Viņa Vārdam. Ja mēs sakoncentrējamies uz Dieva gribu, neatkarīgi no tā, kas notiek mūsu sirdīs, tad pavisam drīz mūsu sirdis savienosies ar Viņa gribu. Riks Džoiners