Dieva varenais glābšanas plāns – tā ir izpirkšana visā pilnībā. Vēstules Romiešiem 4.nodaļas izpratne palīdzēs augt mūsu ticībai. Tas ir brīnišķīgs miers, un Dievs vēlas, lai mēs saprastu visu pilnību, par kādu Viņš domā. Šajā nodaļā ir sapratne par to, kas Dievam ir priekš cilvēka, kas tic.
Lai gan es zinu, ka lūgšana ir brīnišķīga, un tā ne tikai izmaina pasauli, bet arī tevi; lai gan es zinu, ka lūgšanas cilvēks var ieiet Dieva klātbūtnē un ņemt Dieva svētības; tomēr es tev teikšu, ka, ja mēs sapratīsim patiesību, kas ir mūsu priekšā, tad mēs ieraudzīsim, ka ticība ir visa lielākais mantojums.
Lai Dievs dod mums ticību, kura atnes šo brīnišķīgo mantojumu mūsu sirdīs. Tā ir patiesība, ka taisnais no ticības dzīvos, bet neaizmirsti, ka tas prasa, lai taisnais cilvēks patiešām dzīvotu ticībā.
Lai Dievs atklāj mums šīs patiesības pilnību, kuru Dievs deva Ābrahāmam. Kad Ābrahāms uzticējās Dievam par dēlu, viņš neuzdrošinājās skatīties ne uz sevi, ne uz Sāru. Viņam bija jāskatās uz Dievu. Lūk, kur tev ir jāskatās vajadzību brīžos, un tu vari paļauties uz Viņu: Viņš nepievils!
Kungs, es ticu! Glābēj, pacel manu ticību Tevī, lai tā varētu pārcelt kalnus.
Smits Viglsforts