Iegaumējiet, ir tikai viens šķērslis dziedināšanai – tas ir tas, ka jūs ticat, ka ir šķērslis dziedināšanai.

Tas ir cilvēciskā prāta likums, ka es varu rīkoties ticībā ātrāk, ja es noticēšu sev darbībā.

Vislielākā vilšanās pozīcija, kurā kristietis, kurš tic Dievišķajai dziedināšanai ir tad, kad viņš zina, ka Dievs var izdziedināt, zina visus Dievišķās dziedināšanas kalpošanas pamatus un tajā pat laikā, nevar tikt Dieva lietots slimo dziedināšanai.

Kristieši visur meklē to vienīgo grāmatu, kura tiem dos to, kas viņiem ir vajadzīgs, lai sāktu dziedināšanas kalpošanu. Viņi meklē to atslēgu, kura spētu acumirklī visu izmainīt. Viņi zina (un bieži ir iemācīti), ka ja viņi dzird pietiekami daudz “Vārdu” no sprediķiem, viņi pakāpeniski piepildīsies ar ticību un pēc tam viņi izrausies uz pasaules skatuves, kā nākamais pasaulē nozīmīgais evaņģēlists – dziedinātājs.

Viņi domā, ja vien tikai viņi atradīs jaunu cilvēka grāmatu ar lielām Dievišķām dziedināšanām, viņi saņems to. Viņi domā, ja viņi iesaistīsies kalpošanā, tad viņi saņems to, kas ir tam Dieva cilvēkam.

Bet patiesība ir tajā, ka jums jau ir tas, kas ir kādam citam Dieva cilvēkam. Tas tiek saukts par Svēto Garu.

Cilvēki cenšas saņemt svaidījumu (parasti kāda cita), lai gan viņiem jau ir tas, kas viņiem ir vajadzīgs.

Nav neviena vieta Rakstos Jaunajā Derībā, saistībā ar kristību Svētajā Garā, kur ticīgajiem vajadzētu saņemt jaunu vai citu īpašu svaidījumu.

Atbilde uz to parasti nav lielās pārmaiņās, bet gan nelielos labojumos, kuri rada lielas izmaiņas.

Daudz reizes, kad kaut kas neiet tā, kā mēs ticam kā tam vajadzētu iet, mēs sākam lielas pārmaiņas. Kad mēs veicam šīs lielās pārmaiņas, mēs bieži palaižam garām to mazo lietu, kas bija jāizmaina, un kas būtu atnesusi lielas izmaiņas.

Parasti, kad rodas “šķēršļi” dziedināšanā, tiek runāts par to, ka “deva vietu velnam” vai par mantotiem lāstiem.

Kā jūs jau zināt, es neticu “šķēršļiem”, kuriem tic vairākums ticīgo. Parasti tas skan tā: Dievs tevi nedziedinās, kamēr…..”.

Nav nekāda pamatojuma, kāpēc Dievs tevi nedziedinās. Dievs – nav tas, kurš aiztur tavu dziedināšanu. Pat velns nevar aizturēt tavu dziedināšanu, jo viņš nespēja aizturēt arī tavu glābšanu.

Vienīgais, kā velns var aizturēt tavu dziedināšanu, pārliecinot tevi, ka tu neesi dziedināts vai pārliecinot tevi, ka Dievam ir iemesls nedziedināt tevi.

Visas šīs cilvēku tradīcijas un velna doktrīnas ir jāiznīcina, kas arī ir šķēršļi Dieva spēka iztrūkumam.

Karijs Bleiks