Tāpat kā tas, kuram ir kaitīga kaislība ar pornogrāfiju, kļūst par šīs iekāres ķīlnieku, tā tas, kurš mīl naudu, kļūst par alkatības vergu. Naudas gūstā ir ne tikai skopulis, kas to uzkrāj, bet arī tērētājs, kurš naudu kaisa vējā.
Cilvēki, kuri ir tik dziļos parādos, ka nespēj paņemt brīvu dienu, baudīt dzīvi, apmierināt savas ģimenes vajadzības, ir naudas kalpi. Viņi nevar dzīvot tā, kā vēlas, jo atrodas naudas verdzībā. Tā vietā, lai saņemtu no Dieva stratēģiju un izlīstu no parādiem, viņi zaudē pacietību, iekrīt acu kārībā, vēloties kaut ko jaunu, un atkal ielien parādos.
Ir cilvēki, kuri ir priecīgi padarīt jūs par saviem parādniekiem. Tas ir to iestāžu grēks, kuras izsniedz kredītus ar lieliem procentiem.
Banku un citu iestāžu darbinieki, kuri saņem algu no parādniekiem piedzītajiem procentiem, vienmēr ir ieinteresēti palielināt parādsaistības. Veselas valstis cieš no parādu nemaksāšanas.
Stress, kuru piedzīvo cilvēki, kas nokļuvuši lielos parādos, ir jūtams visās dzīves sfērās.
Mēģinot izkļūt no parādiem, cilvēki maksā pārāk augstu cenu: pastāvīgs prāta un fiziskais spiediens, problēmas bankā, attiecību pasliktināšanās ar mājiniekiem un draugiem. Pie tādiem cilvēkiem Dievs vēršas ar pamācības vārdiem: “Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat…” (Romiešiem 13:8).
Edvīns Luiss Kols