Viena no lielākajām problēmām mūsdienu draudzē ir tajā, ka daudzus ir nocietinājusi grēka viltība. Mums katru dienu vajadzētu pamācīt vienam otru. Nepievilieties: jūs neko nevarēsiet sasniegt bez jūsu brāļiem un māsām. Jūs nevarat iztikt bez draudzes.
Bībele saka: “Neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu” (Ebrejiem 10:25). Kristus diena tuvojas! Tagad mēs tai esam tuvāk nekā jebkad agrāk. Es jūtu to tuvojamies. Laiks iet, bet mums vēl ir palicis daudz darba.
Drīzumā būs varenākā Svētā Gara atmoda. Mēs visi kļūsim par daļu no tās, ja attīrīsim sevi un teiksim Dievam: “Kungs, es esmu tik noguris. Es vairāk negribu neko citu, kā tikai Tevi. Es gribu dzīvot Tev. Dievs, dari manā dzīvē visu, ko Tu gribi. Izmaini mani, piepildi mani ar Savu eļļu. Es gribu piedalīties Tavā atmodā. Es gribu būt uzticamo rindās. Es gribu būt Tavas armijas karavīrs. Sūti mani!”
Dievs vēlas darīt Savu darbu jūsu sirdīs. Bet Viņš negaidīs, staigādams apkārt, kamēr tu sēdēsi savā šūpuļkrēslā pie televizora un malkosi limonādi. Bet reklāmas laikā jūs sakāt: “Svētais Gars, tagad ir Tavs laiks darboties”. Nē, jums ir jānošķir sevi no pasaulīgā, jāiepazīst patiesais garīgais izsalkums, jāsauc uz Viņu. Jums ir jālūdz!
Rodnijs Hovards-Brauns