“Es esmu vainīgs! – atzinos es. – Ko mēs varam darīt?”
“Lielas vētras nāk pār zemi, – turpināja Jona. – Es gulēju, kad vētra skāra kuģi, kurā es aizbēgu no Dieva. Draudze tieši tāpat guļ. Es biju Dieva pravietis, bet pagāniem nācās mani pamodināt. Tāpat arī ir ar draudzi. Pagāniem ir lielāka izpratne, nekā draudzei šodien. Viņi zina, kad draudze iet pa nepareizu ceļu, un sakustinās draudzi, cenšoties jūs pamodināt, lai jūs pievērstos savam Dievam. Drīz valdnieki jūs pārmetīs pāri bortam tāpat, kā cilvēki tajā kuģī izdarīja ar mani. Viņi neļaus jums turpināt savus ceļus. Tā ir Dieva labvēlība pret jums. Tad Viņš jūs sodīs ar lielo zvēru, kurš iznāks no jūras. Viņš jūs aprīs kādu laiku, bet jūs tiksiet izgrūsti no viņa. Tad tu sludināsi Viņa vēsti”.
“Un nav neviena cita ceļa?” – jautāju es.
“Jā, ir arī otrs ceļš, – atbildēja Jona, – kaut arī tas ir atnācis un turpinās. Daži jau ir zvēra vēderā. Daži ir jau gatavi tikt izmestiem pāri bortam, bet citi vēl joprojām guļ, bet gandrīz visi – uz kuģa, kas iet nepareizā virzienā, kas meklē tirgošanos ar šo pasauli. Tomēr, tu vari tiesāt sevi, un Viņš tiesās tevi. Ja tu pamodīsies pats, nožēlosi grēkus un staigāsi ceļus, pa kuriem Viņš tevi ir sūtījis, tad tu netiksi zvēra aprīts”.
“Zvērs, par kuru tu runā, tas ir no Atklāsmes grāmatas 13?” – jautāju es.
“Tas ir tas pats zvērs. Kā tu lasi šajā nodaļā, šim zvēram ir uzdots vest karu ar svētajiem un uzvarēt (Atklāsmes 13:7). Tas notiks ar visiem, kuri nenožēlos grēkus. Bet ziniet, ka tie, kurus uzveiks šis pirmais zvērs, tiks izspļauti no tā pirms uz zemes nāks nākošais zvērs. Jebkurā gadījumā, būs nedaudz vieglāk priekš jums, ja jūs nožēlosiet grēkus. Daudz labāk ir netikt zvēra aprītam.
Tāpat, kā Lata stāsts – brīdinājums tiem, kuri nododas izvirtībai; mans stāsts – brīdinājums Dieva praviešiem un draudzēm. Draudze bēg no Dieva klātbūtnes. Tā vietā, lai draudze meklētu Viņa klātbūtni, tā sapinas savās darbībās. Jūs savu darbību varat saukt par “kalpošanu”, bet, faktiski, tā ir bēgšana no Viņa klātbūtnes. Kā es teicu, draudze bēg uz Taršišu, lai varētu tirgoties ar šo pasauli un meklētu jūras dārgumus laikā, kad lielākie dārgumi – debesu dārgumi – un tos vien meklē daži.
Grēcīgā vēlme tirgoties ar šo pasauli draudzi ir sapinusi tāpat, kā es biju sapīts aļģēs zvēra vēderā. Man bija vajadzīgas trīs dienas, lai pagrieztos pret Kungu, jo es biju tik spēcīgi sapinies. Kristiešiem ir vajadzīgs vairāk laika. Viņu prāts ir tā savijies ar šo pasauli, un viņi ir iekrituši tādā dziļumā, ka daudziem ir zudusi cerība iegūt brīvību. Tā vietā, kad jūs bēgat no Dieva, jums ir jāpagriežas pret Viņu. Viņš var atraisīt jebkuras saites, un Viņš var pacelt jūs no vislielākajām dzīlēm. Nebēdziet vairs no Viņa! Skrieniet pie Viņa!”
Riks Džoiners