Jēkaba 4:6
“Toties Viņš dod lielāku žēlastību; tādēļ raksti saka: Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību”.
Kas ir žēlastība? Žēlastība – tā ir Dieva spēja, kura tiek pielietota attiecībā uz mums.
Jēkaba 4:7
“Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums”.
Pakļaut sevi Dievam nozīmē – pazemība (samierināšanās). Pazemība – tas nenozīmē sevi noniecināt vai slikti par sevi runāt: “es neesmu nekā vērts”, “es neko neesmu pelnījis”… Ja jūs esat jauns radījums, jūs esat Dieva radīts. Ja jūs sevi noniecināt, tad jūs to darāt arī ar Dievu, jo jūs – Viņa radījums. Tāpēc, nevajag par sevi runāt slikti. Dievs brīdināja: nedomājiet par sevi augstāk, kā jūs esat. Samierināties, tas nozīmē: pakļaut sevi Dievam. Kā to izdarīt? Jūs piekrītat Viņa Vārdam, jūs rīkojaties atbilstoši Viņa Vārdam, jūs runājat to, ko runā Viņa Vārds. Lūk kā jūs samierināties. Atcerieties, ko teica Marija: “Kā tas var notikt? Jo es vīra neapzinos. Taču, lai notiek ar mani pēc tava vārda”.
Atkal un atkal jūs redzēsiet situācijas līdzīgas šai: “Es to nesaprotu, nesaprotu, kas notiek, bet lai notiek pēc Tava Vārda, es Tev pakļaujos”.
Un tā, pakļaušanās Dievam – pazemošanās zem Dieva stiprās rokas. Tātad, pirmais solis – pazemošanās (samierināšanās) Dieva priekšā caur pakļaušanos Viņam. Otrs solis – stāties pretim velnam. Un lūk šeit daži kaut ko palaiž garām. Viņi domā, ka ir samierinājušies Dieva priekšā. Viņi domā, ka pakļauties Dievam nozīmē, ka viņiem ir jālūdz šādā veidā: “Kungs, ja vien tā ir Tava griba…” Viņi domā, ka pakļaušanās Dievam ir tieši tajā. Bet tā nav pakļaušanās Dievam. Tā pat nav lūgšana, kura būtu jālūdz, jo īpaši saistībā ar dziedināšanu, atbrīvošanu vai kaut ko, kas saistīts ar šīm sfērām. Jums ir jāapzinās, ka pakļaušanās Dieva Vārdam nozīmē – rīkoties atbilstoši Vārdam, bet ne vienkārši runāt: “Kungs, ja tā ir tava griba”. Viņa griba atrodas Viņa Vārdā. Tātad, ja jūs gribat pakļauties Viņa Vārdam, rīkojieties atbilstoši tam un piekrītiet tam, jo īpaši, ja jūsu apstākļi neatspoguļo to, ko tas saka.
Rezultāts (pazemoties Dieva priekšā caur pakļaušanos, un stāties pretim velnam) būs tāds, ka velns bēgs.
Karijs Bleiks