Mēs pārāk bieži lūdzam maigas, piedodošas lūgšanas. Mūsu lūgšanu apjoms un ilgums ir tik liels, kā tas, ko mēs lūdzam. Dievs vēlas, lai mēs sasniegtu pašus tālākos horizontus, kādus mēs vien varam iedomāties, un izmantotu visu spēku un visu varenību, kuru Viņš mums ir dāvinājis, – un tas viss ir Jēzus vārdā.
Tātad, kā redzat, lūgšana nav tikai vienkāršu vārdu secība, lūgšana – tās ir savstarpējās attiecības ar Dievu un Viņa Dēlu Jēzu. Lūgšana – tie ir izteikti mīlestības vārdi, liriska mīlestība pret mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu.
Lūgšana – tās ir tuvas savstarpējās attiecības ar Dievu. Lūgšana ir dzīva. Lūgšana ir iedvesmota. Lūgšana ir spēcīga, enerģiska, dinamiska! Lūgšana atdzīvina to, kas lūdz. Bet lūgšana nav tikai garīga radīšana un atdzimšana. Lūgšana ir kauja ar neredzamajiem tumsas spēkiem.
Lūgšanas laikā nav obligāti jākrīt ceļos. Jūs varat dejot un lūgt. Jūs varat vicināt rokas, kad lūdzat. Tā lūdzot, jūs noteikti neiemigsiet. Bet galvenais, jums ir jālūdz pret velnu. Lūdziet pret grēku. Lūdziet pret netiklību augstākajās aprindās.
Mums ir jāuzņemas iniciatīva agresīvā un spēcīgā lūgšanā.
Lesters Samrels