Izskatīsim divas grupas:

1.Velns un viss kas attiecas uz viņu: tumsa, bailes, nāve, viņa ietekme un darbība.

2.Dievs, gaisma, dzīvība, mīlestība un Viņa ietekme un darbība.

Paņemsim shēmu: cilvēciskā dvēsele, miesa un gars. Paskatīsimies uz cilvēka dvēseli, kura sevī ietver smadzenes, gribu, izvēli, intelektu, domas un nodomus. Jūs esat gars, dvēsele un miesa. Sākotnēji jūs esat grēcīgajā dabā, un tātad attiecaties uz pirmo grupu. Viss, kas ietilpst pirmajā grupā, ir daļa no jums. Bet lūk, jūs piedzimāt no augšienes, un tagad viss, kas attiecas uz otro grupu, kļuva par daļu no jūsu gara. Bet tas nenozīmē, ka šajā brīdī izmainījās dvēsele un miesa, tām ir jāmainās līdz kaut kādam noteiktam līmenim. Bet priekš jūsu dvēseles un miesas tas ir tikai sākums, un pakāpeniski jūs virzāties uz Dieva pusi (uz otro grupu) arvien vairāk un vairāk jūsu dvēselē un miesā. Pēc tam, kad jūs jaunpiedzimāt, gars ir Dieva, bet dvēsele un miesa vēl joprojām lielākā daļa attiecas uz pirmo grupu (velns un viņa izpausmes). Velns, tumsa, bailes, nāve, viņa ietekme un darbība, vēl joprojām lielākoties darbojas jūsu miesā un dvēselē. Tas nozīmē, ka velna ietekme, tumsa, bailes, nāve iekļūst jūsu smadzenēs, gribā, izvēlēs, intelektā, domās un nodomos. Un pie visa tā gars atrodas Dieva pusē. Šajā brīdī rodas konflikts.

Ja pie tā mēs sāksim virzīt mūsu dvēseli uz to pusi, lai novestu to atbilstoši ar Dievu, šī darbība pagrūž jūsu miesu uz Dieva pusi. Ko tad izjūt cilvēks šajā laikā? Miesas dziedināšanu, pat pirms viņa dvēseles atjaunošanās. Ideālā gadījumā jūs turpināt novest jūsu dvēseli atbilstoši Dieva izpausmēm. Un tas vēl vairāk pagrūž miesu šajā virzienā, un galu galā, gan jūsu dvēsele, gan miesa, gan gars atrodas Dieva pusē (otrajā grupā) un visi trīs elementi atrodas gaismas, dzīvības, mīlestības un Dieva ietekmes un darbības pusē.

Un kas notiek: jūsu dvēsele vairs neatrodas zem pirmās grupas (velna) ietekmes, bet gan Dieva pusē un zem Viņa ietekmes. Pienāk brīdis, kad jums ir jāizvēlas (izvēle dvēseles kategorijā) pirmā vai otrā grupa. Bībele saka, ka ja mēs piederam Dievam, mēs klausīsim Viņu, bet citu balsi neklausīsim. Tas sevī iekļauj izvēli, un pastāvīgi ir izvēle starp velnu un Dievu, starp pirmo un otro grupu.

Kad jūs sākat saprast, ka jūs atrodaties vienotībā ar Dievu, Viņš mums saka (un tā ir pavēle), lai mēs pakļaujam katru domu Kristus paklausībai. Tas, pie kā jūs šodien esat nonācis, nav noticis vienas stundas laikā. Tam aizgāja jūsu smadzeņu “programmēšanas” gadi – kā domāt noteiktā veidā, lai saplūstu ar šo pasauli. Daudzi nav iemācījušies domāt tā, kā domā Dievs, jo vairākumā draudžu runā tā: “Viņa domas ir augstākas pār mūsu domām, Viņa ceļi ir augstāki par mūsu ceļiem…” Viņi pārstāj citēt turpinājumu, kuru teica Pāvils, “…bet tas tagad ir atklājies mums, ka mēs varam domāt tā, kā domā Viņš, Viņa ceļiem ir jākļūst par mūsu ceļiem”.

Karijs Bleiks