Tu nekur neatradīsi, ka Dievs kaut kur ir cietis neveiksmi. Un tagad šis Dievs, Kurš nekad necieš neveiksmi, vēlas aizvest mūs uz šo svētīgo ticības vietu, izmainot mūs, lai mums būtu patiesa ticība, līdz mums būs tādas pašas domas, kā Dievam, un lai ko mēs lūgtu ticībā, mēs to saņemsim. Tā rezultāts – mūsu prieks būs pilnīgs.
Paklausies, ko Dievs teica Ābrahāmam 1.Mozus 12:1-3, un tad paskaties, kā Ābrahāms rīkojās. Viņš bija starp saviem ļaudīm un savu dzimumu, un Dievs teica viņam: “Izej…!” Un Ābrahāms pakļāvās un izgāja, nezinot, kurp iet.
Tu teiksi: “Viņš bija visneprātīgākais cilvēks, kāds Dievam jebkad ir bijis zem Viņa rokas”. Tu nekad nevarēsi iet ar Dievu kaut kādā citā veidā, kā tikai caur ticību. Tas nozīmē: “Tā saka Tas Kungs” – katru reizi. Un tu redzēsi Dieva plānu, kurš piepildās, kad tu tici.
Viņš izgāja no savas valsts, un Dievs bija ar viņu. Jo viņš ticēja Dievam un Dievs viņu apklāja.
Es gribu ar Dieva palīdzību novest tevi pie patiesības, jo nekas cits, izņemot patiesību, tevi nedarīs brīvu.
Jēzus deva svarīgu apsolījumu ne tikai Saviem mācekļiem, bet arī tev: “Un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus” (Jāņa 8:32).
Tajā ir mūsu garantija: ja Dievs tevi apsedz ar Savu taisnību, tad nekas, kas ir pretējs Dieva prātam, nevar notikt ar tevi.
Smits Viglsforts

Leave a comment