“Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri…” (Efeziešiem 6:17).
Pestīšanas bruņu cepure ir paredzēta galvas un smadzeņu aizsardzībai. Būtībā tas nozīmē izpratni un zināšanas, kas rodas, rūpīgi studējot Bībeli, lai acis netiktu aptumšotas, ausis nebūtu kurlas un lai prāts neapjuktu ar šīs pasaules uzbrukumiem, miesu un velnu.
Dievs vēršas pie cilvēka prāta, pie viņa intelekta, un ne tikai pie viņa gara. Lūk kāpēc ir tik svarīgi, lai mēs pasargātu galvu. Citā vēstulē apustulis Pāvils piemin šo bruņojuma daļu: “Bet mēs, kas piederam dienai, būsim skaidrā prātā! Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņu cepuri!” (1.Tesaloniķiešiem 5:8).
Efeziešu 6. nodaļā ir teikts, ka ar visām šīm bruņām mēs spēsim izturēt kauju un gūt uzvaru.
“Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām… Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt” (Efeziešiem 6:11,13).
Lesters Samrels