Lietojot pārdrošniekus, Dievs visā Bībelē izaicināja velnu. Dievam vienmēr ir bijusi liela un spēcīga komanda. Viņš vienmēr paziņoja par saviem plāniem pirms laika.
Ilgi pirms Jēzus dzimšanas un Viņa nāves, augšāmcelšanās un Svētā Gara izliešanās, pļaujas un Jēzus Kristus Otrās atnākšanas, Dievs pravietoja par šiem notikumiem.
Tad Viņš paziņoja: “Velns, uzdrošinies Mani apturēt! Es skrienu taisni pa centru”.
Ne velns, ne cilvēks, ne apstākļi nevar apstādināt Dieva plānu šai paaudzei. Kā Dievs to ir pasludinājis, tā arī mums ir jāpravieto un jāapliecina Viņa spēks virs zemes.
Viņš ir visuvarenais Dievs! Viņš ir varens Kareivis! Tādā mērā, kā mēs dzirdam un atpazīstam Viņa balsi – mums nāk spēks un pārliecība. Mēs pieceļamies ar lielu drosmi un paziņosim par Viņa atnākšanu. Ir pienācis laiks celties jaunai vīriešu un sieviešu paaudzei, lai paveiktu lielas lietas!
Marks Henkins