Dievs caur apustuli Pēteri mums dod četrus punktus, lai vērstu mūsu sirdis uz Dievu.
1.Pilnība. “Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen” (Ebrejiem 13:21).
Es esmu pilnīgs, kad vēršos pie Dieva ticībā, pie Viņa Asinīm, kuras apklāj manu grēku, pie Viņa taisnības, kura apklāj manu netaisnību. Es esmu svēts un pilnīgs Viņā!
2.Iesakņošanās. Tev stingri ir jāstāv uz to faktu, ka šī ir Viņa dzīve, bet ne tava. Ticība Viņa Vārdam, ticība Viņa dzīvībai; tu esi izspiests un atrauts no zemes, ticībā atdalīts.
3.Nostiprināšanās. Tu esi stiprināts ar to faktu, ka Dievs dara Savu darbu. Nevis tu dari – tu esi plānā, kuru piepilda Dievs. Neviens pats par sevi nevar atklāt, ko Dievs plāno. Tas, ko Dievs plāno darīt, vienmēr sasniedz pilnību, līdz mēs kļūstam līdzīgi Viņam. Tas ir taisnības pamats uz Viņa paša vārda”.
4.Pamats. Kas ir pamats? Tās ir zināšanas, ka es esmu savienībā ar Viņa gribu, ka esmu iesakņojies šajās zināšanās. Tas ir mūžīgās taisnības darbs. Tas ir saskaņā ar tavu ticību. Tas ir tad, kad tu tici.
Smits Viglsforts