Es varētu jūs vadīt uz trim Bībeles izteicieniem par godību.
Psalmi 16:9 “Tāpēc priecājās mana sirds un līksmoja mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā”. Kāpēc prieks atnes godību? Tas notika tāpēc, ka Dāvida sirds priecājās.
Psalmi 108:1 “Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele!”. Jūs redzat, kad ķermenis ir piepildīts ar Dieva spēku, vienīgais, kas var izpaust godu – tā ir valoda. Slavēšana vienmēr notiek caur valodu, kas nes Dieva atklāsmi.
Apustuļu darbos 2:25-26 “Jo Dāvids par Viņu saka: Tas Kungs man vienmēr bijis acu priekšā, jo Viņš man ir pa labo roku, lai es nešaubītos. Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle līksmojas, un arī mana miesa dusēs cerībā”. Sākumā Dievs piepilda mūs ar Savu spēku, tas caur Garu izpaužas mūsu vārdos, tās ir izpausmes ārpus mums, kā arī mūsos. “…Jo no sirds pilnības mute runā” (Mateja 12:34).
Labestībai ir jātiek nodotai, bet godībai ir jātiek izpaustai. Dievs piepildot mūs ar Svēto Garu, piepildīja mūs ar šo godību. Svētais Gars saprot visu Kristus godību un caur cilvēka sirdi atnes Dieva domas. Pasaules vajadzības, mūsu izpausmes, atdzimšana, visi apstākļi vispirms tiek apstiprināti debesīs un pēc tam darbojas uz zemes. Tāpēc mums ir jābūt saskarsmē ar Visvareno Dievu, lai atnestu zemes virsū visu to, kas Dievam ir debesīs. Tas ir ideāls priekš mums, un Dievs mums palīdz neatteikties no svētās vienotības, no privilēģijas nonākt tuvā saskarsmē, kurā Viņš var atklāt un izpaust Savu godību.
Mums ir jāredz Kungs un jāsaprot Viņa darbi. Ir lietas, ko Dievs man ir teicis un kurām, es stingri zinu, ir jāieņem sava vieta. Nav nozīmes, ko saka cilvēki. Es esmu saskāries aci pret aci ar dažiem grūtiem brīžiem cilvēka dzīvē, kad bija ļoti svarīgi, vai man bija vīzija un vai es ātri darīju to, ko teica Dievs. Cilvēkam jābūt nekustīgam, un Dieva balsij viņam vajadzētu nozīmēt vairāk par to, ko viņš redz, jūt un ko saka citi. Mums ir jābūt apziņai, ka esam dzimuši debesīs. Mums ir jāatnes debesis uz zemes.
Smits Viglsforts

Leave a comment