Jēzus Mateja 6:33 saka, ka jautājums ir par prioritātēm: “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas”.
Jēzus nesaka, ka mēs paliksim bez materiālā nodrošinājuma un finansēm, bet Viņš saka, ka tam nevajadzētu piešķirt galveno nozīmi. Pirmajā vietā savā dzīvē mums vienreiz un uz visiem laikiem ir jānoliek Dieva valstība un Viņa taisnība. Tā ir sevis veltīšana Dievam, Viņa Valstībai un Viņa mērķiem. Jēzus saka, ka ja mēs nedzīsimies pēc naudas, padarot mamonu par savu dievu, bet kalposim Vienīgajam, Patiesajam Dievam, meklēsim Viņa Valstību un taisnību, tad mūsu Dievs parūpēsies par to, lai viss nepieciešamais materiālais un finansiālais mūsu vajadzību nodrošinājums mums tiktu piemests.
Dzīšanās pēc naudas rada milzīgu spriedzi un vilšanos. NESEKOJIET NAUDAI, LAI NAUDA SEKO JUMS! Tieši par to arī Jēzus runā. Ja jūs savā dzīvē sekojat pareizam kursam, tad nauda sekos jums. Jums nav jāpaliek naktī nomodā vai jātērē stundas, plānojot par to, kā palikt bagātam.
Es sekoju šim principam vairāk kā četrdesmit gadus un pateicoties Dieva žēlastībai, es varu apgalvot, ka Dievs ir uzticams. Dažreiz man nācās noraidīt kaut ko, ko pasaule ļoti augstu vērtē un ciena. Bet, atskatoties atpakaļ, es varu teikt, ka Dievs vienmēr ir bijis absolūti uzticams.
Princips – atdot prioritāti Dievam – iet cauri visai Bībelei. Ir divi brīnišķīgi panti Salamana pamācībās 3:9-10: “Dod godu Tam Kungam arī no savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus, tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri”.
“Šķūņi” un “vīna spiedes” – tās ir visas jūsu materiālās vajadzības. Tās pārpilnībā tiks apmierinātas un pārpildītas. Bet kas jums priekš tā ir jāizdara? – jāgodā Dievs no sava īpašuma. Kā jūs varat godāt Dievu ar savu īpašumu? – atdodot Viņam “visu savu ienākumu pirmajus”. Tas nozīmē atdalīt priekš Dieva pirmo un pašu labāko daļu. Mēs ar savu naudu vai nu godāsim, vai noniecināsim Dievu. Nav vidus ceļa!
Dereks Prinss

Leave a comment