Dievs Savā Vārdā saka: “”Bet Es, Tas Kungs, runāšu, kas Man ir sakāms, un vārds, ko runāju, piepildīsies….Katrs vārds, ko Es runāju, piepildīsies” saka Dievs Tas Kungs” (Ecēhiēla 12:25;28).
Jums vajadzētu paļauties uz Dieva Vārda labestību. Tas jums nevar kaitēt, jo Dievs jūs nevar pievilt.
Dievs runā caur Vārdu. Vārds atklāj Dieva domas un Dieva gribu. Tas pastāv mūžīgi. Tas nekad nepāries. Vārds – daļa no Paša Dieva. Dievs nekad nepievils, un Viņa Vārds nekad nepievils.
Jēzus teica: “Raksti nevar tikt atcelti” (Jāņa 10:35).
Un Dievs to ir apstiprinājis: “Tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” (Jesajas 55:11).
Pateicoties tam, ko Dievs ir teicis, mēs droši varam runāt to pašu un būt pilnībā pārliecināti, ka saņemsim to, ko runājam.
Padariet Dieva Vārdu par jūsu dzīves standartu. Iemācieties runāt to, ko runā Viņš. Ātrāk, nekā jūs varat iedomāties, jūsu dzīve pacelsies Viņa Vārda līmenī jūsu sirdī un jūsu mutē.
Dievs ir klātesošs Savā Vārdā. Kad jūs apliecināt Vārdu. Viņš To apstiprina. Jūs ņemat kontroli pār visiem apstākļiem savā dzīvē, jo Dievs ir jūsu pusē. Jūs nostājaties Dieva Vārda pusē. Viņš nostājas jūsu pusē, apstiprinot Savu Vārdu un uzvarot jūsu ienaidnieku.
Jo Viņš ir teicis: “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu”,- tā ka mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans palīgs!” (Ebrejiem 13:5,6) jo “Ja Dievs par mums, kas būs pret mums?” (Romiešiem 8:31).
Pateicoties tam, ko Dievs ir teicis, mēs varam drosmīgi runāt. Viss būs tā, kā Viņš ir teicis, jo “Neviens vārds nav palicis nepiepildīts no tiem labiem vārdiem, ko Viņš runājis” (1.Ķēniņu 8:56).
T.L.Osborns