Jūs nevarat redzēt Dievu? Nē? Bet kas par lietu? Bet ir taču ļoti daudz citas neredzamas realitātes. Mēs visi esam iegremdēti neredzamu spēku bezdibenī. Vai jūs varat redzēt radio viļņus? Vai, piemēram, magnētisko lauku, ar kura palīdzību zvaigznes turas tām paredzētajās vietās? Viss mums apkārt un pat tas, kas iet caur mūsu ķermeņiem, – šie spēcīgie starojumi, kurus varam atklāt tikai ar speciāla aprīkojuma palīdzību. Daži starojuma veidi var mums kaitēt, pirms mēs to pat jūtam. Cilvēka uztvere ir stipri ierobežota. Pat mūsu kaķis dzird to, ko mēs nedzirdam. Piemēram, čūska var redzēt savu upuri absolūtā tumsā.
Pirmie vārdi, ko Jēzus teica saviem mācekļiem, bija: “Nāciet, tad redzēsit” (Jāņa 1:39). Viņš atnāca, lai dotu mums spēju redzēt, un redzēt tumsā. Viņš rūpējās par to, kas ir ļoti svarīgi priekš mūsu dzīves, kā arī dabas dzīvei kopumā. Ļoti svarīga tēma Jāņa evaņģēlijā ir iekšējais redzējums. Redzējums, kas ir lielāks par to, ko var ieraudzīt acis. Garīgā realitāte attiecas uz citu sfēru. Fiziskās acis nespēj atšķirt garīgo. Jānis piemin, ka daži cilvēki, kas bija Jēzus veikto brīnumu aculiecinieki, neko no šīs pieredzes nav mācījušies.
Redzamais ir neredzamā izpausme – “Debesis daudzina Dieva godu” (Psalmi 19:2), tomēr tikai tiem, kam ir ticība. Un vēl viena lieta: šobrīd pasaule atrodas ļaunumā un garīgā tumsā. Tas, kas ir neredzams, tas ir divtik neredzams.
Reinhards Bonke