Šajā pašā mirklī Kungs piecēlās. Un uzreiz no savām vietām piecēlās arī visi tie, kuri sēdēja goda krēslos – tik tālu, cik vien spēju saredzēt. Kunga acis dega tādās ugunīs, kādu nekad nebiju redzējis.
“Tu sauci uz Mani pēc žēlastības. Šo lūgumu Es nekad nenoraidīšu. Tu atgriezīsies, un Svētais Gars būs ar tevi. Šeit tu nobaudīji, kā Manu laipnību, tā arī Manu bardzību. Tev ir jāatceras kā vienu, tā arī otru, ja vēlies palikt uz dzīvības ceļa. Patiesa Dieva mīlestība ietver sevī Dieva tiesu. Tev ir jāpazīst kā Manu laipnību, tā arī Manu bardzību, citādi tu noiesi uz maldu ceļa. Tā arī ir žēlastība, kas dota tev šeit, lai zinātu kā vienu, tā otru. Tās tikšanās, kuras tev bija šeit ar taviem brāļiem – tā jau bija Mana žēlastība. Atceries tos”.
Pēc tam Viņš pagrieza Sava zobena asmeni pret manu sirdi, tad pie manām lūpām un pēc tam pie manām rokām. Un katru reizi no Viņa zobena izgāja uguns un sāpīgi apdedzināja mani.
“Arī šī ir Mana žēlastība, – teica Viņš – Tu neesi nekas cits, kā viens no daudzajiem, kas sagatavots šai stundai. Izstāsti un uzraksti par visu, ko tu šeit redzēji. To, ko Es tev teicu, nodod Maniem brāļiem. Ej un aicini Manus kapteiņus uz pēdējo kauju. Ej un aizstāvi nabagus un apspiestos, atraitnes un bāreņus. Šis uzdevums ir Maniem kapteiņiem. Viņi ir tie, kuri izpildīs to. Tieši tā tu viņus atradīsi. Mani bērni Man ir vērtīgāki par zvaigznēm debesīs. Baro Manus jērus. Pieskati Manus mazos brāļus. Dod viņiem Dieva vārdu, lai viņi varētu dzīvot. Ej kaujā. Ej un neatkāpies. Ej ātri, jo Es drīz nāku. Esi paklausīgs Man un paātrini Manu atnākšanas dienu”.
Tad pie manis pienāca eņģeļi, lai pavadītu mani atpakaļceļā. Man blakus gāja vecākais eņģelis, kurš teica: “Tagad, kad Kungs ir piecēlies, Viņš neapsēdīsies līdz tam brīdim, kamēr nebūs beigusies pēdējā kauja. Viņš sēdēja līdz brīdim, kamēr vēl nebija pienācis laiks, lai Viņa ienaidnieki tiktu gāzti pie Viņa kājām. Tagad šis laiks ir pienācis. Leģions eņģeļu, kuri stāvēja gatavībā no tā brīža, kad Jēzu piesita krustā, tagad tiek izlaisti uz zemes. Elles karapulks arī tiek izlaists darbā. Pienācis laiks, ko ir gaidījusi visa radība. Lielais Dieva noslēpums drīz vien būs pabeigts. No šīs dienas mēs cīnīsimies, kamēr pienāks beigas. Mēs cīnīsimies kopā ar tevi un taviem brāļiem”.
Riks Džoiners