Dievs satricinā zemi līdz pamatiem un palīdz mums izprast Svēto Rakstu principu, kas var atbrīvot vīriešus un sievietes, zēnus un meitenes no dabīgā, zemišķā likuma, un atvest tos svētuma, taisnības un Dieva miera vietā, kura pārvērš jebkuru cilvēcisko domāšanu. Mums tā ir jāsasniedz. Slava Dievam!
Dievs mūs ir atvedis Savā Valstībā ar noteiktu mērķi. Viņš vēlas, lai mēs augtu un virzītos uz priekšu pa mūsu kristīgo ceļu. Tu varētu jautāt: “Kā es varu iemantot visu, ko Viņš man ir sagatavojis?” Draugs, es zinu tikai vienu ceļu – pazemīgu sirdi, kuru Viņš nekad neatstās.
Ko tu gribi šodien? Esi apņēmīgs savos meklējumos. Dievs zina, kas tev ir vajadzīgs, un ir kaut kas, ko Viņš ir sagatavojis priekš tevis tagad. Noskaņo savu prātu, ka tu šodien iepazīsi mūžības godību.
Es ļoti mīlu savus dēlus, kuri ir Anglijā, ļoti mīlu savu meitiņu Elisu, kura bieži ceļo kopā ar mani. Bet šī mīlestība nav nekas, salīdzinājumā ar Dieva mīlestību pret mums. Dieva mīlestība vēlas, lai mēs ietu pa visu zemi, kā to darīja Viņa Dēls, – tērpti, piepildīti, mirdzoši, lai no mūsu sejām izplūst silti stari, lai no mums izplūst Gara spēks tā, ka cilvēki tiktu atbrīvoti.
“Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs” (Lūkas 11:9-10).
Smits Viglsforts