Klausoties šajos vārdos, es sajutu vēlēšanos pacelt acis un paskatīties uz vienu no goda krēsliem, kas atradās mums blakus. Šajā brīdī es ieraudzīju vienu cilvēku, kuru es uzreiz atpazinu. Viņš bija liels evaņģēlists, kad es vēl biju bērns, un daudzi uzskatīja, ka viņam bija vairāk spēka nekā visiem citiem kopš Pirmās Draudzes laikiem. Es lasīju par viņu un klausījos viņa sprediķu ierakstus. Nebija grūti nepamanīt, ka viņš bija patiesi pazemīgs un pieticīgs, un viņš spēcīgi mīlēja Kungu un cilvēkus. Bet tajā pašā laikā es sapratu, ka dažas no viņa mācībām aizgāja pa nepareizo ceļu. Es biju pārsteigts un vienlaicīgi iepriecināts, ka viņš sēž uz vien no šiem brīnišķīgajiem goda krēsliem. Mani valdzināja viņa pieticība un mīlestība, kas vēl joprojām plūda no viņa.
Kad es pagriezos pret Kungu, lai uzjautātu, vai varu parunāt ar šo cilvēku, es ieraudzīju, cik spēcīgi Kungs mīl viņu. Kungs man nedeva iespēju runāt ar viņu, bet parādīja, lai es turpinu Viņam sekot.
“Es tikai gribēju, lai tu viņu ieraugi šeit, – paskaidroja Kungs, – un redzētu to stāvokli, kuru viņš šeit ieņem. Tev ir nepieciešams daudz saprast par viņu. Viņš bija sūtnis pie Manas pēdējo dienu Draudzes. Bet Draudze nespēja viņā klausīties to iemeslu dēļ, kuri tev ir jāsaprot. Uz kādu brīdi viņš zaudēja dūšu un sāka nomaldīties, tāpēc viņa vēsts bija izkropļota. Tai jātiek atjaunotai, kā arī tam, ko Es esmu devis citiem cilvēkiem, kas tāpat tika izkropļotas”.
Es zināju, ka šeit viss notika tieši šajā brīdī manis dēļ, lai es varētu iegūt mācības. Tāpēc es sāku domāt, kā tikšanās ar šo cilvēku bija saistīta ar to, par ko tikko mēs runājām: ka spēks un vara ir spējīgas sabojāt cilvēku.
“Jā, pastāv liela bīstamība tiem, kas iemanto varenu spēku, – atbildēja Kungs. – Tas notika ar daudziem Maniem sūtņiem, un šī ir tā vēsts daļa, kas viņiem ir jāaiznes līdz Manai pēdējo dienu Draudzei. Jums ir jāstaigā Manā spēkā un pat vēl lielākā par to, ko bija iemantojuši šie cilvēki. Bet tiklīdz jūs sākat domāt par to, ka Mans spēks apstiprina jūs vai jūsu vēsti, tad jūs atvērsiet durvis tam pašam apmānam. Svētais Gars ir dots tā dēļ, lai liecinātu tikai par Mani. Ja jūs būsiet gudri kā apustulis Pāvils, tad iemācīsieties būt pagodināti vairāk savās vājībās, nekā savās spēcīgajās pusēs.
Patiesa ticība – tas ir patiesi atzīt, kas Es esmu. Neko vairāk un neko mazāk. Bet tev vienmēr ir jāsaprot, pat ja tu esi Manā klātbūtnē un redzi Mani, kas Es esmu, tu vienalga vari krist, ja novērsīsi savas acis no Manis un atkal sāksi skatīties uz sevi. Tieši tā krita Lucifers. Viņš dzīvoja šajā zālē, un viņš redzēja Manu godību un Mana Tēva godību. Bet viņš sāka skatīties uz sevi vairāk, nekā uz Mums. Pēc tam viņa spēka un stāvokļa dēļ viņā iedegās lepnums. Tas notika ar daudziem no Maniem kalpiem, kuriem tika ļauts redzēt Manu godību un kuriem tika piešķirts spēks. Ja tu sāksi domāt, ka tev ir spēks, pateicoties savai gudrībai, savai taisnībai vai pat savas nodošanās dēļ tīrām doktrīnām, tu klupsi”.
Riks Džoiners