Personīgās evaņģelizācijas kalpošana pārvērš kristiešus. Tā izved viņus no skatītāju rindām, no Vārda klausītāja rindām, un padara viņus par aktīviem Dieva darba dalībniekiem, Vārda darītājiem (Jēkaba 1:22-25).
Nav patīkamākas sajūtas, kā tā, kura jūs apskauj, kad jūs atnākat uz draudzi un redzat netālu no jums jaunatgriezto, kuru jūs personīgi pievedāt pie Kristus. Jūs ļāvāt Kristum glābt dvēseli caur jums.
Pirmās simtgades draudze dzima personīgās evaņģelizācijas ugunī. Mūsdienās, kad kristieši raksta Ticības Apustuļu pēdējās nodaļas, mēs redzam atdzimstam greizsirdību dvēseļu iemantošanā.
Mums ir septiņi iemesli, kāpēc mēs esam dvēseļu iekarotāji.
1.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, jo Jēzus bija dvēseļu iekarotājs.
2.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, jo pļauja ir liela.
3.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, jo strādnieku ir maz.
4.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, jo Jēzus mūs ir aicinājis.
5.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, lai piepildītu pravietojumu par Jēzus atnākšanu.
6.Mēs esam dvēseļu iekarotāji, jo negribam redzēt neticīgo asinis uz mūsu rokām.
7.Mēs esam dvēseļu iekarotāji tā dēļ, ko mēs paši esam piedzīvojuši.
T.L.Osborns