Sātana valdīšanai pār mums kā jauniem radījumiem Kristū ir pienākušas beigas. Jēzus – Kungs un Galva šim jaunajam Ķermenim. Rakstos Viņš tiek saukts par Draudzes Galvu. Draudze, kura sastāv no visiem jaundzimušajiem ticīgajiem, tiek saukta par Kristus Ķermeni. Sātanam nav tiesības valdīt pār Kristus Miesu. Par cik Kristus ir Ķermeņa Galva, Viņam vienīgajam ir jāvalda pār Ķermeni.
Daži cilvēki samierinās ar sakāvi un slimībām savā dzīvē tāpēc, ka viņi īsti nesaprot Vārdu.
“Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu!” (1.Korintiešiem 6:19-20).
Šajos pantos ir skaidri pateikts, ka ne tikai mūsu gars, bet arī mūsu miesa ir nopirkta par dārgu cenu. Vai tad Dievs tiek pagodināts, ja sātans valda pār mūsu fizisko ķermeni? Vai tad Dievs tiek pagodināts deformētā vai slimību pārņemtā ķermenī, kas ir Svētā Gara templis? Protams, nē! Mums tas ir skaidri jāsaprot, un mums ir jāiemācās stāties pretī velnam, kad tas uzbrūk mūsu ķermenim, tieši tāpat, kad viņš uzbrūk mūsu garam.
“Un jūs ar prieku pateiksities Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā” (Kolosiešiem 1:12). Tā ir daļa no mūsu kā Dieva bērnu mantojuma, kad mēs staigājam gaismā. Pateicoties Jēzus asinīm mums ir valdīšana un vara pār velnu. Tieši pateicoties Jēra asinīm un mūsu liecības vārdam mēs uzvaram sātanu, mēs esam atbrīvoti no tumsas varas un pārvesti Viņa mīļotā Dēla valstībā.
Mēs esam aicināti savā mantojumā tieši tagad. Mums nav jāpārnes tas uz nākotni. Mantojums mums ir tagad. Mums ir atbrīvošana un izpirkšana no sātana rokām tagad. Mēs viņu tagad uzvaram ar Jēra asinīm un savas liecības vārdu. Mēs pagodinām Dievu tagad savā miesā un savā garā, kas pieder Dievam.
Kenets Heigins