Kungs teica: “Tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju” (Jesajas 55:16). Jēzus apstiprināja Vārda pasludināšanu Saviem mācekļiem un visiem pārējiem ticīgajiem visās paaudzēs, arī tev un man. Mēs esam lielākās vēsts, lielākās patiesības vēstneši cilvēces vēsturē, kas skan šādi: “Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai” (1.Jāņa 4:10).
Bieži vien mums ir kārdinājums just, ka vienkāršā Jēzus vēsts – kaut kas līdzīgs vecai cepurei, taču mēs vēlamies, lai mums būtu kaut kas saturīgāks. Mēs staigājam no vietas uz vietu un žēlojamies: “Dod mums kaut ko jaunu; es gribu daudz dziļāku mācību!” Augšana un briedums, protams, tas ir vēlami un pareizi, bet mums ir jābūt uzmanīgiem, lai dzīves notikumu vidū mēs nekad nepagurtu no Kunga Jēzus Evaņģēlija vienkāršības. Tas, kas slēpjas šajā vienkāršajā Evaņģēlijā, ir spēks, lai izglābtu pasauli. Apustulis Pāvils apliecina: “Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim” (Romiešiem 1:16).
Mums nekad nevajadzētu kaunēties vai mulst par vienkāršo Evaņģēlija vēsti, ko mēs sludinām. Nav nekāda iemesla atvainojoties sludināt, ka mums ir vislabākie jaunumi no visiem jaunumiem, kādus jebkad mēs esam dzirdējuši. Kad kāds dzird mūsu vēsti un saprot, kas ir Jēzus un ko Viņš ir izdarījis, Svētajam Garam ir atvērts ceļš, lai šī cilvēka sirdī radītu ticību. Atcerieties, ka ticība nāk no dzirdēšanas, bet dzirdēšana – no Dieva Vārda. Tajā brīdī, kad kāds saņem Evaņģēliju, viņa liktenis mainās. Notiek varenas pārvērtības. Grēcinieks, kas bija paredzēts ellei, kļūst par Debesu pilsoni, Dieva bērnu un Dieva Valstības mantinieku. Debesis kļūst par viņa mājām; Dievs – par viņa Tēvu; Jēzus – par viņa Glābēju, viņa Kungu un viņa Vecāko Brāli. Neviens spēks pasaulē nevar radīt tādas pārmaiņas. To var izdarīt tikai Dievs. Tāds ir Kunga Jēzus Kristus Evaņģēlija spēks!
Mahešs Čavda