Debesu Valstība – tā ir Jēzus dzīvība, tas ir Visaugstākā spēks. Debesu Valstība ir svēta un tīra. Tajā nav slimības, nav nepilnību. Tā ir tikpat svēta, kā Dievs. Bet sātans ar savu ļauno spēku “…nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu…” (Jāņa 10:10).
Es atceros, kā reiz mani uzaicināja uz mājām pie jaukas deviņus gadus vecas meitenes, kuru bija apsēdis ļaunais gars. Es sev paņēmu līdzi daudz spēcīgāku un lielāku cilvēku, nekā es pats. Tur mēs ieraudzījām to bērnu, kurš raudāja un pārvietojās no vienas vietas uz citu vietu. Es viņu paņēmu, lai nomierinātu, bet tajā pašā brīdī viņa apvijās ap manu roku, kā čūska.
Šis lielais cilvēks, kurš bija man līdzi, teica: “Es paņemšu bērnu”. Viņš to paņēma, bet meitene pārsteidzošā veidā izslīdēja no viņa rokām un pakāpās pāris pakāpienus augšup, rūgti raudot ar tādu vaidu, kas burtiski mūs caurstrāvoja. Dieva Gars nonāca pār mani; es pakāpos augšup pa kāpnēm, paņēmu bērnu, paskatījos viņai tieši acīs un teicu: “Ļaunais gars, izej, Jēzus Kristus vārdā!” Meitene iekāpa gultā un aizmiga. Kopš tā brīža viņai ir lieliska pašsajūta.
Ak, svētītais Kungs! Ak, brīnišķīgais Jēzus! Ak, šī nogalinātā Jēra iemiesojums!
Smits Viglsforts