Tajā dienā, kad Dievam bija jāpaņem Elija un jādod jaunajam palīgam Elīsam viņa apmetnis, viņi gāja kopā, kā ierasts. Kad viņi piegāja pie upes Jordānā, Elija sita ar savu apmetni pa ūdeni, ūdens pašķīrās. Bez šaubām, Elīss teica: “Man ir jāiet pa viņa pēdām”.
Un kad viņi pārgāja pāri, Elija teica: “Lūdz, ko man būs tev darīt, iekāms es tieku paņemts projām no tevis!” Un Elīsa atbildēja: “Es lūdzu, lai tavs gars man tiktu dots divkārt!” (2.Ķēniņu 2:9). Es uzskatu, ka tikai mazdūšīgie neko neiegūst.
Tālāk ejot, nonāca ugunīgi rati, arvien tuvāk un tuvāk, un kad tie piezemējās, pravietis tajos iesēdās. Elīsa teica: “Mans tēvs, mans tēvs” – Elija apmetnis nokrita lejā. Elīsa atgriezās pie ūdens kā parasts cilvēks, taču viņam bija apmetnis. Tad viņš teica: “Kur ir Tas Kungs, Elijas Dievs?” Un viņš sita ūdeni, un tas pašķīrās uz abām pusēm, un Elīsa pārgāja pāri” (2.Ķēniņa 2:14). Kad tu ej un runā, ka tu gribi divkārt, tu to saņemsi.
Par ko tu esi prasījis? Vai tu vēlies turpināt veco ceļu, kad Svētais Gars ir atnācis, lai dotu tev neierobežotu spēku. Viņš jautā: “Ko tu gribi?” Mēs redzam Pēteri, tik piepildītu ar Svēto Garu, ka viņa ēnai krītot uz cilvēkiem – tie tika dziedināti.
Viņš lūdza spēku un viņš to saņēma.
Ko vēlies tu?
Smits Viglsforts

Leave a comment