Kāda veida izmaiņām jānotiek cilvēkā? Bībele mums atklāj šo noslēpumu. Mēs, kā cilvēciskas būtnes, esam radīti priekš divām misijām. Pirmkārt, lai kalpotu Kungam; otrkārt, lai kalpotu cilvēkiem un pasaulei. Bībele tik skaidri mums to saka Mateja 6:33: “Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības…”. Tātad, mūsu pirmā misija un mūsu pirmā atbildība – kalpot Tā Kunga priekšā. Vispirms mums ir jākalpo Kungam, pēc tam citiem un beigās – sev. Cilvēki tika radīti Dieva godībai un tam, lai kalpotu Dievam vairāk par visu pārējo. Bet kopš Ādama un Ievas krišanas, cilvēks sāka dzīvot egocentrisku dzīvi. Viņš sāka kalpot cilvēkam un pasaulei un pilnīgi aizmirsa par to, ka vispirms viņam ir jākalpo Debesu Tētim.
Bībele saka, ka Dievs ir mīlestība. Kā jau jūs zināt, mīlestība nevar palikt vienatnē. Mīlestībai ir vajadzīgs partneris, mīlestība dod un pieņem. Mīlestība var pastāvēt tikai starp divām vai vairākām personībām. Par cik Dievs ir mīlestība, ir pilnīgi dabīgi, ka Dievam ir vajadzīgs kāds, lai to mīlētu. Tāpat arī Viņš vēlas, lai tiktu mīlēts. Tāpēc Dievs mūs aicina būt sadraudzībā ar Viņu. Dievs uz jums lūkojas, kā uz nozīmīgākajām personībām.
Mateja 6:33 tālāk ir teikts “…tad jums visas šīs lietas taps piemestas”. Ja jūs ar visu sirdi kalpojat Dievam, tad Dievs Savā varenajā spēkā izlies pār jums Savu svētību straumi. Mums dzīvē ir jāizveido noteikta kārtība, bet kalpošana Kungam ir šīs kārtības pašā virsotnē. Tā ir svarīgāka par visu pārējo, kas ir pasaulē.
Dāvids Jongi Čo