Vai jūs zināt to, ka Dievs nekad neplānoja, lai Draudze dzīvotu no brīnuma līdz brīnumam? Protams, Viņš ir Dievs, kurš dara brīnumus, un Viņš var mums dot brīnumu, ja tas mums ir vajadzīgs. Ja mums nav nauda un mums atslēgs elektroapgādi, ja mēs nenomaksāsim rēķinu par patērēto elektroenerģiju līdz pulksten pieciem šajā dienā, tad, protams, Dievs var pārdabiski izdarīt kaut ko priekš mums (un tas ir brīnišķīgi, kad Viņš tā dara), bet Viņam priekš mums ir kaut kas labāks.
Viņš plānoja, lai mēs pastāvīgi dzīvotu Kunga svētībās.
KO NOZĪMĒ DZĪVOT KUNGA SVĒTĪBĀS
Tas nozīmē dzīvot pārpilnībā katrā dzīves sfērā. Tas nozīmē, ka naudas trūkuma vietā un neapmaksātu rēķinu kalnu vietā mums ir vairāk nekā pietiekami, lai piepildītu mūsu vajadzības, un mēs dāsni varam dalīties ar citiem. Mēs varam būt par svētību priekš vēl kāda un sakoncentrēties uz kaut ko daudz augstāku, nekā vienkārša izdzīvošana.
Kad mēs ar Kenetu tikko jaunpiedzimām, mēs knapi spējām iedomāties tādu dzīvi. Mēs tik tikko eksistējām no ienākumiem, kuri bija zemāki par nabadzības līmeni, līdz ausīm sēdējām parādos un mums burtiskā nozīmē nācās gavēt un lūgt, lai nopirktu ēdienu. Mēs nevarējām palīdzēt nevienam citam, mums pašiem bija vajadzīgs brīnums no Dieva, vienkārši lai nodzīvotu kārtējo mēnesi.
Dievs ir labs Tēvs, un, protams, Viņš mums tajās dienās palīdzēja. Viņš saprata, ka mēs tikko sākām savu staigāšanu kopā ar Viņu, un strādāja ar mums mūsu līmenī. Bet Viņš negribēja, lai mēs paliktu tādā stāvoklī.
Viņš nekad to nav gribējis priekš jebkura no Saviem bērniem. Viņš vienmēr ir gribējis, lai Viņa ļaudis būtu svētīti!
Vēl pirms tam, kad atnāca Jēzus, Dievs teica izraēliešiem: “….Un pārbaudiet tad Mani šai ziņā…vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!” (Maleahija 3:10). Pat Vecās Derības Derības ietvaros viņš tiem teica, kas godās Viņu: “Tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plūdīs pār malām pāri” (Salamana pamācības 3:10).
Mūsu Dievs – pārpilnības Dievs! Viņš to ir sagatavojis Izraēla dēliem. Viņš sagatavoja pārpilnību arī priekš Draudzes. Un Viņš dzīvo pārpilnībā debesīs.
Debesīs nav nekā tāda, kas būtu tik tikko pietiekami. Ielas ir taisītas no zelta. Nožogojumi ir taisīti no dārgakmeņiem. Debesīs ir vairāk bagātības un resursi, kā šī pasaule jebkad to ir redzējusi, un Dievs nav plānojis, lai mēs gaidītu, kamēr nonāksim debesīs, lai lietotu tās. Viņš gribēja, lai mēs redzētu debesu dienas uz zemes (5.Mozus 11:21).
Kas tam ir nepieciešams?
Ticība.
Ticēt nenozīmē raudāt un lūgties Dievam par brīnumu. Ticība – tas ir ticēt Viņa Vārdam. Tas ir uzzināt, ko Viņš ir pateicis Bībelē, noticēt tam savā sirdī un apliecināt to ar savu muti, kamēr tas īstenosies.
Ticība – tā ir uzvara, kas uzvar pasauli (1.Jāņa 5:4)! Ja jūs uzturat ticības garu, jūs arī turpmāk sastapsieties ar grūtībām un pārbaudījumiem, bet jūs vienmēr tos uzvarēsiet. Jūs triumfāli iziet cauri šķietami nerisināmām situācijām, jo no debesu skatu punkta tas nav nav kaut kas nozīmīgs.
Nav nekā neiespējama priekš Dieva! Viņš var izmainīt jebkuru situāciju priekš mums, ja mēs Viņam dosim ticību, ar kuru Viņš varēs strādāt. Viņš mūs var svētīt pāri visam tam, par ko mēs varam prasīt vai padomāt, un kā ir teikts 2.vēstulē Korintiešiem: “Bet mums ir tas pats ticības gars, kā rakstīts: es ticēju, tāpēc es runāju. – Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam”.
Glorija Koplenda