Es esmu ļoti praktisks cilvēks, un man patīk mācīt to, ko māca Bībele. Es gribu zināt garīgās patiesības, pēc kurām es varu dzīvot tagad. Es esmu pateicīgs Dievam par vakardienu, un tāpat pateicos Dievam par to, ko Viņš grasās darīt priekš manis nākotnē. Bet vakardiena jau ir pagājusi, es nevaru dzīvot vakardienā. Tieši tāpat, kā nevaru dzīvot nākotnē. Turklāt, es zinu, ka Dievs parūpēsies par mani nākotnē, tieši tāpat, kā Viņš rūpējās par mani tagadnē. Es ticu tam, ka var dzīvot kā uzvarētājs tieši tagad, nevis kaut kad – nākotnē. Tāpēc man ir nepieciešami principi no Rakstiem, kuri darbotos tādā veidā, lai es varētu saņemtu to, kas Dievam ir priekš manis tieši tagad. Dieva Vārda apliecināšana – tas ir praktiski, un tā darbojas jau tagad priekš ikviena, KURŠ liks tai darboties. Ļoti bieži, kad cilvēki sludina un māca, viņi runā par to, cik daudz laba bija tajos laikos, kuri jau ir aizgājuši, vai arī, sarunās par nākotni, viņi saka: “Svēti Kungs katru no šīm dienām”.
Bet jūs redziet, ka bībeliskie principi, kurus mums mācīja Jēzus Marka 11:22-24 “Ticiet uz Dievu. Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks” – šie principi ir priekš mūsu panākumiem šodien. Tieši pateicoties šiem principiem, mēs saņemam to, ko Jēzus jau ir izdarījis priekš mums.
Jēzus mums paskaidroja, kā saņemt mūsu mantojumu Viņā jau tagad. Mums nav jāgaida, kamēr mēs aiziesim uz Debesīm. Tajā brīdī, kad mūsu ticība saiet vienā līnijā ar Dieva Vārdu, Vārds sāk strādāt mūsu labā. Lūk, kā mēs iemantojam Dieva apsolījumus – Dieva ticības veidā.
Es gribu, lai jūs piezīmējat, ka Marka 11:22-24 ir trīs svarīgi punkti. Pirmkārt, Jēzus teica, ka tas, kurš praktizēs Dieva ticības veidu, tam nav jāšaubās savā sirdī. Otrkārt, Jēzus teica, ka cilvēkam ir jātic, ka tas, par ko viņš runā, tas notiks. Treškārt, kad cilvēks tic Dieva Vārdam savā sirdī un apliecina to ar savu muti, tad viņš saņems visu, ko runā. Ja tas, ko jūs runājat ar savu muti, sakrīt ar to, kam jūs ticat savā sirdī, un tas ir balstīts uz Dieva Vārda, tad Vārds strādās jūsu labā. Lūk, kā jūs aktivizējat Dieva ticību, kura nāk no Dieva.
Kenets Heigins juniors