Mums ir jādzīvo ar Dievu, jo Viņš saka, ka mums ir jābūt svētiem un nevainojamiem šīs ļaunās pasaules vidū. Dievs var apstiprināt visu, ko tu esi dzirdējis un lasījis par krustā piesišanu, kas arī ir vislielākā svētība, kāda vien tev var būt.
Dievs vēlas darīt mūs līdzīgus Jēzum. Padomā par Jēzus majestātisko raksturu, Kurš bija Pirmdzimtais, lai attīrītu un darītu mūs svētus. Es redzu, kā iet Jēzus, ietērpts spēkā. Un es redzu tevi, Dieva bērnu, ietērptu spēkā. Jēzus bija Pirmdzimtais, Dieva tēls.
Dievs nedeva mums Jēzu par paraugu, kuru nav iespējams iemantot. Mīļais, atceries: Jēzus neieredzēja grēku. Ja man ir naids pret grēku, tad man ir kaut kas vairāk par miljonu. Ak, Dieva Dēla Jēzus Kristus Asinis, kas attīra mūs no IKVIENA grēka!
Es ticu, ka Draudzes cerība nākotnē ir tajā, ka tā ir attīrīta, līdzīga Jēzum, tās sirds ir tīra, domas – tīras. Tad, kad ticīgais uzliek rokas slimajam, sātanam nav spēka; kad viņš pavēl tam iziet no cilvēka, sātans ir spiests aiziet.
Kāda izpirkšana! Kāda kristība! Kāds svaidījums! Tas ir aizraušanās impulss dvēselei, lai dzīvotu un kustētos Viņā, kas ir mūsu būtība.
Smits Viglsforts