Ticēt – nozīmē uzvarēt. Es esmu visu apsolījumu mantinieks, jo es ticu. Es uzvaru, jo es ticu patiesībai, un patiesība dara mani brīvu. Kristus ir mūsu ticības sakne un avots; un tāpēc, ka Viņš ir tur, kam mēs ticam, tas piepildās. Nekāda svārstīšanās. Lūk princips: tas, kas tic, ir ticis skaidrībā. Precīza ticība atnes precīzu pieredzi un noteiktu apliecināšanu.
Nav robežu tam spēkam, kuru Dievs var dot tiem, kas sauc uz Viņu ticībā, jo Viņš ir bagāts priekš visiem, kas sauc uz Viņu. Uzliec savas lūgšanas par saviem bērniem, savu ģimeni, saviem darbiniekiem, lai daudz bērnu tiktu atvesti godībā (Ebrejiem 2:10). Kad tava lūgšana ir balstīta uz vienkārša ticības principa, tad nekas nebūs neiespējams priekš tevis. Šīs uzvarošās dievišķās ticības pamatprincips cilvēka sirdī ir Kristus. Kad tu esi stipri uzpotēts uz Viņa, tu vari iemantot miljoniem dzīvību priekš ticības. Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, katras tavas sirds smagās problēmas noslēpums.
“Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē” (1.Jāņa 4:17).
“Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts” (1.Jāņa 3:3).
Dievs apstiprina šo ticību mūsos, lai mēs būtu attīrīti šajā pasaulē, lai mēs būtu “bez traipa, bez krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas” (Efeziešiem 5:27).
Smits Viglsforts