Īsta ticība Vārdā saka, ka ja Dievs saka, ka tas tā ir, tad tas tā ir. Ja Viņš saka: “… ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1.Pētera 2:24), tad mēs esam dziedināti. Ja Viņš saka: “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū” (Filipiešiem 4:19), tad Viņš to izdarīs. Ja Vārds saka: “…Tas Kungs ir mans stiprums” (Psalmi 27:1), tad tas tā arī ir.
Citiem vārdiem runājot, patiesa ticība uz Dievu par sevi runā to, ko saka Vārds. Mums ir tas, kas ir apsolīts Vārdā. Mēs esam tie, ko par mums saka Vārds. Ja Dievs saka, ka mēs esam stipri, tad mēs esam stipri. Ja Viņš saka, ka parūpēsies par mums, tad to arī Viņš dara.
“Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva dēls, tad turēsimies pie apliecības” (Ebrejiem 4:14).
Tāpēc ka Jēzus – mūsu augstais Priesteris un sēž pie Dieva labās rokas debesīs, aizlūdzot par mums, tagad mēs varam saņemt atbildes uz mūsu lūgumrakstiem. Vārds “apliecināšana” no grieķu valodas nozīmē “runāt to pašu”. Tāpēc runāsim to pašu!
Jēzus – debesīs stāda mūs Dieva troņa priekšā. Viņš saka: “Es ieņēmu viņu vietu, Es nomiru par viņu grēkiem, Es nomiru par viņiem kā Aizvietotājs”. Jēzus nenomira Sevis Paša dēļ. Viņam nav vajadzība izpirkt Sevi, jo Viņš nekad nav bijis neglābts. Viņš nomira par mums. Viņš kļuva par mūsu Aizvietotāju. Viņš paņēma mūsu grēkus. Viņš uznesa mūsu slimības un vājības. Viņš nomira par mums, augšāmcēlās no mirušajiem mūsu dēļ un devās uz debesīm mūsu dēļ. Viņš tur saka: “Es to izdarīju viņu dēļ”. Un mums stigri jāatkārto tas viss šeit uz zemes.
“…ja kas šim kalnam sacīs: Celies un meties jūrā! un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks” (Marka 11:23).
Ja tu tikai tici Dievam ar sirdi, bet nerunā, tev tas nepalīdzēs. Nekur Bībelē nav teikts, ka mums tā ir jādara.
Ticība, kas ir tikai tavā sirdī, nekad neatnesīs tavam ķermenim dziedināšanu, piepildīšanos ar Svēto Garu vai atbildi uz lūgšanām. Bet ticība sirdī, kas tiek atbrīvota caur muti, dos rezultātus.
“Lai tie (Mani vārdi) neizslīd no tavas redzes aploka…” (Salamana pamācības 4:21).
“Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami” (Jēkaba 1:22).
Kenets Heigins