“To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Korintiešiem 5:21).
Šī brīnišķīgā Rakstu vieta mums saka, ka mums ir tā pati taisnība, kura ir arī Jēzum. Lai padarītu šos vārdus personīgus, mēs varam pārfrāzēt šo pantu: “Dievs darīja Viņu par grēku upuri manis dēļ, lai es Viņā tiktu darīts taisns Dieva priekšā”. Tu vari turpināt: “es esmu Viņā darīts par Dieva taisnību. Un tāpēc, ka es esmu Kristū, nav man nosodījums”.
Ko nozīmē vārds “taisnība”? Vispirms, tā nozīmē pareizu pozīciju attiecībā pret Dievu. Nevienam nav pareizāka un labāka pozīcija, kā tev.
Turklāt, tev nekad nebūs VAIRĀK taisnības, tu nekad neieņemsi DAUDZ PAREIZĀKU pozīciju Dieva priekšā, kāda tev ir tagad. Kad tu nokļūsi debesīs, tu nebūsi vairāk taisns, kā tagad.
Ja tu neatjaunosi savu prātu ar Bībeliskajiem faktiem, pat ja tu esi jaunpiedzimis, piepildīts ar Svēto Garu un runā mēlēs, – tu paliksi negatīvs cilvēks un palaidīsi garām Dieva svētības. Tu vienmēr cīnīsies, vienmēr atradīsies cīņā. Tu dzīvosi sakautu un neveiksmīgu dzīvi.
Kad tu iepazīsti Dieva Vārdu, Tas tevi pārveido. Kad tu sapratīsi, ka tu esi darīts par Dieva taisnību Jēzū Kristū, tu iziesi no šauras teoloģijas un ieiesi neizmērojamā Viņa patiesības pilnībā. Tātad pirmā panta daļas patiesība ir: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku…” Kāpēc Viņš tika darīt par grēku upuri? Ar kādu mērķi? Paskaties uz otro panta pusi: “…lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība”.
Ja jūs to patiešām saprastu, tad nespētu nosēdēt uz vietas!
Iemesls šīs patiesības neizpratnei ir tas, ka prāts – ir durvis uz sirdi, bet mūsu prāts ir iemācīts pavisam savādāk.
Kenets Heigins