Sātans ir atraisījis pār pasauli netikumības garu, kāds vēl nekad nav bijis iepriekš vēsturē. “Seksuālā revolūcija” sešdesmitajos gados bija vien sākums, sagatavojot cilvēkus tam, kas notiek tagad un turpināsies tālāk.
Netikumība uzplaukst mūsu sabiedrībā, tai skaitā arī draudzē. Es šeit pieminēšu tikai divus galvenos principus, kuri, kā es uzskatu, pamudina kristiešus uz amorālām rīcībām.
Pirmais iemesls, kurš kalpotāju ved uz netiklības grēku ir piesardzības trūkums, kad paliek vienatnē ar pretējā dzimuma pārstāvi. Cilvēks, kurš ir atnācis pēc padoma, īpaši saistībā par laulību, parasti ir “uzskrūvētā” stāvoklī un bieži jūtas laulātā aizvainots vai atstumts un viņam ir nepieciešamība pēc mīlestības un cieņas.
Bet otrs iemesls ir amorāla uzvedība – nespēja sargāt savu prātu. Mēs esam atbildīgi par to, ar ko mēs barojam savu prātu. No televīzijas raidījumiem, filmām, grāmatām un žurnāliem uz jums izšļakstās pazemes netīrība. Dieva ļaudīm nav vajadzības skatīties un lasīt pornogrāfiju un skatīties kārību pilnas filmas un televīzijas programmas. Man ir nācies saņemt netīras grāmatas no sludinātājiem, kuri smejoties saka: “Tev tas patiks”. Kad kāds man iedot kaut ko netīru, es to nelasu un neatstāju priekš citiem. Es iznīcinu šādas lietas.
Lesters Samrels

Leave a comment