Ir ļoti svarīgi izstrādāt sev noteikumu, ka pat labos laikos jāpavada laiks lūgšanā un Vārda studēšanā. Tad jūs varēsiet būt pārliecināti, ka sarežģītās situācijās jūs ieraduma pēc paļausieties uz Kungu un neļausiet nepareizām sajūtām vai apstākļiem nošķirt jūs no Viņa. Esiet stipri saziņā ar Kungu – un jums būs pietiekami daudz pārliecības un spēka, lai saistītu jebkādus velna draudus.
Tāpat ikdienas attīstiet savu spēju dzirdēt Dieva balsi, lai nonākot izmisuma situācijā, dzirdētu Viņu.
Tikai viens vārds no Dieva var acumirklī visu izmainīt. Mēs ar Kenetu daudzu gadu garumā neskaitāmas reizes esam par to pārliecinājušies. Mums vairākkārt ir bijušas nopietnas problēmas. Mēs esam saskārušies ar grūtībām, kuras likās nepārvaramas. Bet Dievs vienmēr mums ir palīdzējis un vadījis mūs uz uzvaru. Vienā konkrētā gadījumā mēs kādu laiku nevarējām norēķināties par savu televīzijas programmu, un kādā brīdī izrādījās, ka mēs esam parādā gandrīz sešus miljonus dolāru. Ar katru dienu rēķins par televīzijas programmu turpināja palielināties, bet mēs arvien vairāk un vairāk ieslīgām parādos. Pagāja mēneši, bet uzlabojumi nebija. No cilvēciskā skatu punkta, mēs izdarījām visu, kas bija mūsu spēkos, bet nekas nepalīdzēja.
Taču mēs ar Kenetu turpinājām dzīvot ticībā, katru dienu esot sadraudzībā ar Dievu, lūdzot un esot Viņa Vārdā. Reizēm mums likās, ka tas nenes augļus. Bet mēs dzīvojam ticībā, nevis skatīšanā, un tāpēc, kad mēs bijām noguruši un gribējām padoties, mēs vienkārši saņēmām sevi rokās un barojām savu ticību ar Dieva Vārdu. Mēs stingri stāvējām ticībā, un Dievs mums sūtīja Savu spēku. Tad vienā jaukā dienā kaut kas notika mums iekšienē. Dieva Gars sāka virzīties mūsu sirdīs, un pienāca izlaušanās. Agresīva ticība ņēma virsroku, un, neskatoties uz to, ka rēķini kā iepriekš turpināja pienākt, mēs zinājām savās sirdīs, ka nauda jau ir mūsu.
Un protams, dažu mēnešu laikā šis milzīgais parāds tika samaksāts!
Tiklīdz mēs noturējām uzvaru sevī, apstākļiem nācās mums pakļauties, jo iekšējā uzvara vienmēr atnes uzvaru ārpusē. Tas ir garīgs likums. Tiklīdz jūs iegūstat glābšanu, dziedināšanu vai uzplaukumu savā sirdī, neviens dēmons ellē neiztraucēs šīm lietām īstenoties. Apmēram desmit gadus mēs noturējāmies virs ūdens, bet tad situācija atkārtojās. Šajā reizē mums jau bija pieredze, kas ļoti palīdzēja. Mēs bijām līdzīgi Dāvidam, kad viņš stāvēja Goliāta priekšā. Mēs atcerējāmies par gadījumu ar lauvu un lāci. Mēs atcerējāmies, kā Dievs mūs atbrīvoja iepriekš, un atkal sākām apliecināt savu uzvaru ticībā. “Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība” (1.Jāņa 5:4).
Ikdienas sadraudzība ar Dievu ir ļoti svarīga, lai gūtu panākumus, jo mēs vispirms uzvaram pār apstākļiem savā sirdī un pēc tam realitātē.
Glorija Koplenda