Kolosiešiem 3:9-10 “Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla”.
Pievērsiet uzmanību, šeit tiek aprakstīta vēl viena “jaunā cilvēka īpašība” – “atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla”. Viss, ko mēs lasām par “jauno cilvēku”, tas ir tas, kas esam mēs! Tāpēc, kad es lasu, ka jaunais cilvēks “tiek atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla”, es runāju par jums. Tas ir Tas, kas ir jūsos. Jums iekšienē atrodas “jaunais cilvēks”, kurš tiek atjaunots pēc viņa Radītāja tēla. Tāpēc, kā jūs izskatāties iekšienē? Jūs izskatāties kā Jēzus, jo jūs esat radīti pēc Viņa līdzības. Tas ir Tas, kas ir jūsos.
Tas varbūt nav redzams tajā, kā jūs dzīvojat. Bet tas, kāpēc jūs tā dzīvojat, ir tāpēc, ka vai nu jūs domājat, ka jūs nevarat dzīvot kā Jēzus, vai tāpēc, ka jūs domājat, ka jums nav jādzīvo kā Viņam. Jo pastāvīgi tiek pieminēts, ka neviens nav pilnīgs, kā tikai Kungs, bet mēs esam vienkārši grēcinieki, kas klāti ar pelniem, bet reiz tur, Tajā pasaulē…. Bet jūs zināt, ka šis viss jums var būt jau tagad, ne tikai nākamajā pasaulē.
Viena no lietām, kura man patīk doktorā Leikā ir tā, ko es uzzināju, kad lasīju runu, kura tika pasniegta viņa bērēs. Viena sieviete, kura bija viņa pirmā mācekle, teica: “Mēs ticam tam, ka uzvara mūs gaida Tur, citā pusē, bet doktors Leiks mums parādīja to, ka uzvara jau ir ŠEIT!” Padomājiet par to! Tāpat arī viņa teica: “Kad viņš atnāca pie mums, viņš mūs atrada bēdīgā stāvoklī. Mēs bijām slimi, uzvarēti un mirstoši. Bet kad viņš aizgāja, tad atstāja mūs pilnīgi veselus, spēcīgus un staigājošus Dievā”.
Jo uzvara var būt jau šajā pusē.
Karijs Bleiks