Ir brīnišķīga vieta, kura tev ir jāsasniedz. Vieta, kur Dievs vēlas, lai tu būtu – tā ir uzvaras vieta. Kad Tā Kunga Gars atnāk tavā dzīvē, ir jāatnāk arī uzvarai. Mācekļi, pirms pieņēma Svēto Garu, vienmēr bija verdzībā.
Bet, mīļais, pēc tam, kad viņi saņēma Svēto Garu, viņi kļuva līdzīgi lauvām – viņi varēja sastapt jebkādas grūtības. Viņi spēja pastāvēt jebkuros pārbaudījumos. Kad Dieva spēks nonāca pār viņiem augšējā istabā, viņi nostājās tur sapulcējušos ļaužu priekšā un norāja tos par to, ka viņi godības Kungu bija krustā situši. Viņi bija drosmīgi.
Kas viņus padarīja par tādiem? Es tev teikšu: tīrība – drosmīga. Piemēram, paskaties uz mazu bērnu. Viņš tev skatīsies acīs tik ilgi, cik tu gribēsi, ne reizi nenomirkšķinot. Jo tīrāks, jo drosmīgāks. Dievs vēlas novest mūsu sirdis un mūsu dzīves dievišķā tīrībā. Ne formalitāte, ne paštaisnums, ne filozofēšana, bet tīra, svēta, dievišķa apņēmība, kas ienāks un dzīvos ar jums, ignorējot sātana spēkus. Viņš ir nolicis tevi uzvaras pozīcijā – uzvara pār pasauli.
Tu nekad to neiemantosi no miesas. Tā ir Dieva dāvana caur Garu visiem, kas ir pakļauti Viņam. Tas arī ir dievišķais raksturs. Tas – Dievs tevī.
Smits Viglsforts

Leave a comment