Mūsu paaudzes kristiešiem sirdī ir jābūt skaidrai vīzijai caur Dieva Vārdu. Daudzi ticīgie apmeklē draudzi, negaidot nekādas izmaiņas savā fiziskajā un garīgajā dzīvē.
Bībelē ir rakstīts: “Kur nav atklāsmes, tur tauta kļūst mežonīga…” (Salamana pam. 29:18). Mums ir jāapskatās uz sevi caur Kristus prizmu, un mēs ieraudzīsim cilvēku, kas piepildīts ar Svēto Garu un izdziedināts ar Viņa dievišķo spēku. Mēs ieraudzīsim sevi brīvu no lāsta, nabadzības, izmisuma un sakāves, kas dzīvo pasaulē, kur nav asaras, skumjas, nav ilgas, šķelšanās, sēras, nav slimības un nav nāves. Mēs sevi ieraudzīsim jaunā augšāmceltā miesā debesīs, otrajā Kristus atnākšanā. Zīmējiet, iedomājoties sevi kā cilvēkus, kas ir Dieva svētīti, kas bauda veselību un svētības it visā. Ja mēs pastāvīgi domāsim par šīm svētībām, mūsu dzīve būs piepildīta ar mieru un pateicību pāri mēram.
Tas, ko es jums saku, nav sausa teorija. Es dzīvoju ticības dzīvi jau daudzus gadus. No rīta līdz vakaram es skatos uz savu dzīvi caur Jēzus Kristus Krustu. Es redzu glābšanu, pilnību Svētajā Garā, Dievišķo dziedināšanu un otro Kristus atnākšanu. Es redzu sevi uzplaukušu, veselu un veiksmīgu visā. Es skatos uz Dieva žēlastību, kas plūst manā dzīvē caur Jēzus Kristus Krustu. 2.Korintiešiem 5:17 ir rakstīts: “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns”. Uz šo vārdu pamata es zinu, ka vairs neesmu Dāvids, kurš dzīvo zem nospiedošas vainas sajūtas, slimībām un izmisuma. Es redzu sevi kā cilvēku, kas ir jaunpiedzimis Jēzū Kristū. Mana sirds vienmēr ir piepildīta ar šo sapni un vīziju. Es esmu virzījies uz priekšu ar šo sapni un vīziju, uzvarot visas iespējamās grūtības un apstākļus. Dievs vienmēr man ir teicis: “Tev tas ir jāīsteno atbilstoši tavai ticībai”.
Mīļotie brāļi un māsas! Piepildiet savas sirdis ar priecīgiem sapņiem un vīzijām, kuras ir iespējams piepildīt caur Jēzus Kristu. Tad jūsu sapņi kļūs reāli jūsu dzīvē ar Svētā Gara spēku.
Dāvids Jongi Čo