Viss Dieva Vārds dāvā dzīvību. Tā ir dzīvība un gaisma. Ja mēs esam nabagi, tad tas ir tikai tāpēc, ka nezinām Dieva Vārdu. Dieva Vārds ir pilns ar bagātībām, tas atklāj mums jaunus ceļus uz debesu dzīvību. Tas ir Gars, kas dara dzīvu. Jēzus teica: “…vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība” (Jāņa 6:63). Tiem ir spēcīgs pārveidojošs spēks, kas efektīvi darbojas mūsos. Mums nevajag palikt vienā vietā divas dienas. Ir Vārds no Dieva, un burtiski tas mums dod visu, lai priecātos. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs” (Jāņa 1:1).
Brīdis, kad jūs sasniegsiet godību, pienāks, kad jums būs Vārda pamats. Viņa Autors ir tur – ticības Autors ir tur. Viņš ir mūsu dzīvība, Viņš piepilda mūs ar gaismu – Svētais Gars mums atklāj Kristu.
Kad mēs saņemam kristību Svētajā Garā, mēs saņemam jaunu kalpošanu ar dievišķu spēku un godību. “Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā Garā” (Romiešiem 14:17). Svētais Gars izpauž Kristu, kurš valda katrā ticīgajā, kad Jēzus ir kronēts, bet Jēzus tiek kronēts, kad jūs saņemat Svēto Garu.
Jēzus – mūsu vēlmju ķēniņš, un neviens cilvēks nevar nosaukt Jēzu par Kungu, kā vien Svētajā Garā. Kad Svētais Gars ieiet, Jēzus kļūst par Kungu, un tad Viņa Vārds plūst mūsu dvēselēs, un no tām izplūst straume priekš tiem, kam ir vajadzības. Mūžīgi izsalkušo neviens nevar apmierināt, kā vien Dievs.
Krusts nav lielāks par Viņa žēlastību.
Vētra nevar noslēpt Viņa svētīgo seju.
Esmu apmierināts ar tā zināšanām, ka ar Jēzu šeit uz zemes, es varu uzvarēt jebkuru ienaidnieku.
Smits Viglsforts

Leave a comment